رقص الکترون ها در شکل جدیدی از ماده

(سیارک)  :دانشمندان هرسال شکلی جدید از ماده را کشف نمیکنند اما سال 2016 یکی از آن سال ها بوده است.

اگر بخواهیم دقیق بگوییم،دانشمندان با بمباران کردن ورقه های روتنیوم کلراید آلفا با ذرات خنثی شکل جدیدی از ماده را ایجاد کرده اند.این موضوع ویژگی "کوانتوم کیتاو چرخشی مایع" را بوجود میاورد که از لحاظ ظاهری جامد است،میتوانید یک تکه از آن را در دستتان بگیرید، اما شبیه مایعات الکترون هایی دارد که در آن شناورند. (و به اصطلاح میرقصند)

فیزیک دانان دهه هاست که در مورد چرخش دره ای مایعات نظریه پردازی میکنند.یکی از این تئوری پردازان؛"الکسی کیتاو" از موسسه تکنولوژی کالیفورنیا،نوعی از ماده را پیشبینی کرد که در آن الکترون ها رفتاری شبیه رفتارشان در فرمیون های اساسی را داشتند.(یک نوع ذره شبیه پاد ذره ی خودش رفتار میکند، پاد ذره،ذره ای است ار همان جنس اما با بار معکوس).

دانشمندان در آزمایشگاه ملی "اوک ریج" در "تنسی"  تصمیم گرفتند که این تئوری را آزمایش کنند و فهمیدند که ورقه های روتنیوم کلراید آلفا که با ذرات خنثی بمباران شوند چنین خاصیتی دارند.

در این مسئله نوین،جهت (یا چرخش) الکترون ها روی جهت دیگر الکترون ها تاثیر میگذارد اما دانشمندان گزارش دادند که هرچقدر هم که دمای ماده پایین بیاید باز هم الکترون ها بی نظم خواهند ماند.مانند اتفاقی که در ماده اساسی فرمیون میفتند،الکترون ها به ماده و پادماده تقسیم نمیشوند اما واکنش های چرخشی آن ها اینطور مینماید که این اتفاق می افتد،بنابراین دانشمندان آن ها را "شبه ذره" مینامند.این ماده ممکن است برای افزایش پایداری محاسبات ذره ای مفید باشد.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک)  

ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.