والدین و کودکان - صفحه 4

والدین و کودکان

28 فروردین 1397

15 فروردین 1397

آیا شما فرزندی دارید که به نظر می‌رسد عصبانی یا پرخاشگر است

کودک عصبانی و پرخاشگر بخش اول

آیا شما فرزندی دارید که به نظر می‌رسد عصبانی یا پرخاشگر است و شما واقعا دلایل آنرا نمی‌دانید؟ آیا تصور می‌کنید که قادر به درک فرزند خود نیستید و یا اینکه در مقابل تصور می‌کنید مشکل از جانب شما نیست و تمام تقصیرات به گردن فرزند شما است؟ پس فرصت را از دست ندهید و هر چه زودتر به فکر یافتن ریشه‌ها باشید.

24 اسفند 1396

22 اسفند 1396

21 اسفند 1396

تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد.

روانشناسی یادگیری

اختالالت یادگیری، بدآموزیها،رفتارهای نابهنجار، افکار و ارزیابی منفی مرضی و ترسهای نابجا(، بهبود شیوه های فرزندپروری، اتخاذ درمان موثر برای بیماری ها و ناهنجاریها ارزشی شایان توجه دارد.

20 اسفند 1396