تغذیه - صفحه 13

معرفی بهترین مواد غذایی برای زندگی سالم

16 تیر 1397

تغذیه
نباید خیلی سخت گرفت و نیز نباید به خاطر پر خوری خود را سرزنش کرد.

اختلالاتی که به واسطه پرخوری به وجود می آیند

زمانی که مهمانی به پایان می رسد، به این فکر فرو خواهید رفت که چرا پر خوری کرده اید و در سایر ساعات روز احساس ناخوشایندی خواهید داشت؛ هم از نظر بدنی و هم از نظر روانی. این گونه موقعیت ها، برای هر کسی ممکن است پیش بیاید.

10 تیر 1397

تغذیه
هیچ کاری به سادگی نوشیدن آب نیست

فواید نوشیدن آب گرم 14 مورد

در این مقاله قصد داریم از زاویه دیگری به نوشیدن آب نگاه کنیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم. در حقیقت مطلبی که قصد داریم در مورد آن صحبت کنیم، آب گرم است که فواید نوشیدن آب را حتی بیش از پیش می کند.