سینمای ایران - صفحه 23

فیلم های روی پرده، نقد و بررسی

27 بهمن 1396

23 بهمن 1396

جشنواره فجر 96 ، اختتامیه ، حاتمی کیا ، امیر قادری، رشیدپور، به وقت شام

تمام کاسه کوزه ها سر رشیدپور و تلوزیون شکست، ضلع سوم انتقادات ابراهیم حاتمی کیا که بود؟

گذشت یک روز از اختتامیه جشنواره سی و ششم فیلم فجر هنوز بحث اصلی محافل سینمایی ایران بیش از آنکه صحبت راجع به برندگان سیمرغ باشد، نطق تند و آتشین ابراهیم حاتمی کیا در مراسم اهداء جوایز است