اهمیت رمزنگاری در شبکه‌های حسگر بی سیم


ازآنجا که اهمیت WSN برای محدوده وسیعی از کاربردها شامل تغییر آب و هوا، نظارت بر محیط زیست، نظارت بر ترافیک و اتوماسیون خانگی افزایش پیدا کرده است امن نگاه داشتن  WSN یک موضوع چالشی بسیار مهم است. رمزنگاری یک روش جهت تأمین امنیت است. این مورد می‌تواند توسط روش‌های رمزنگای متقارن، نامتقارن و تابع هِش انجام شود. ازآنجا که WSN از نظر محاسبات، مخابرات و توان باتری محدودیت‌های زیادی دارد، این مورد نیازمندی یک الگوریتم رمزنگاری با وزن سبک است. به سبب محدودیت‌های گره‌های سنسوری، انتخاب روش رمزنگاری در WSN حیاتی است. رمزنگاری در WSN می‌تواند در سه جنبه زیر توصیف شود: متقارن، نامتقارن و تابع هِش.

انواع روش‌های رمزنگاری

انتخاب روش رمزنگاری مناسب بسیار حائز اهمیت است زیرا تمامی نیازمندی‌های امنیتی توسط رمزنگاری تضمین می‌شود. روش‌های رمزنگاری استفاده شده در WSN باید محدودیت‌های گره‌های سنسوری را برآورده کند و توسط اندازه کد، داده کد، زمان پردازش، و توان مصرفی ارزیابی شود. بااینحال، گره‌های سنسور در قابلیت‌های حافظه و محاسبات خودشان محدود هستند، درنتیجه روش‌های رمزنگاری سنتی نمی‌توانند به سادگی به WSN ها منتقل شوند. درنتیجه، به منظور برآورده کردن نیازمندی‌های امنیتی بالا، می‌تواند روش‌های موجود را به روش‌های جدید تطبیق داد یا همان روش‌های قدیمی را توسعه داد. مبتنی بر روش‌های رمزنگاری موجود، می‌توانیم آنها را به سه دسته تقسیم کنیم: تکنیک‌های رمزنگاری متقارن، تکنیک‌های رمزنگاری نامتقارن و تکنیک‌های رمزنگاری ترکیبی. روش‌های رمزنگاری نامتقارن می‌توانند خود به سه دسته تقسیم شوند: روش‌های مبتنی بر RSA، تکنیک‌های مبتنی بر ECC و روش‌های مبتنی بر جفت شدن.ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.