چگونه افراد در مقابل طراحی خاص سایت از خود عکس العمل نشان میدهند؟

در

طراحان وب بر طراحی موجه با شواهد تجربی اصرار دارند. از آنجایی که ارزیابی های قابلیت استفاده جنبه ای مهم برای شناسایی مشکلات طراحی وبسایت است، وجود این ارزیابی می تواند بر روی کارایی و پتانسیل عدم اعتماد بر نتایج، غلبه کند. همچنین هنگامی که یک مطالعه در سطح آزمایشگاهی انجام می گیرد، باید از تعداد زیادی شرکت کننده برای آزمایش استفاده گردد تا نتایج واقعی شود. در دهه ی گذشته، ابزارهای زیادی برای جمع آوری خودکار داده های کاربران ایجاد شده است و با استقبال خوبی هم روبرو شده اند. این ابزار دارای حدودی از تعقیب به صورت منفعل (مانند Google Analytic) تا آزمایشات مبتنی بر تحلیل را شامل می شوند که از متغیرهای قرار داده شده در سایت (مانند Google Web Optimizer، Visual Optimizer) تا ابزارهای خودکار (USERZOOM ، Loop11) را شامل می شوند. هنگامی که چنین ابزاری در بازار مورد قبول واقع می شوند، پشتیبانی بهتری را برای تعیین مستقیم رابطه ی بین طراحی وب و نتایج تجربه ی کاربری فراهم می آورند.
بیشتر این ابزارها از طراحی ها با نام طراحی های پیش آزمایش استفاده می کنند (یکی از استثناهای موجود ابزارهای آنلاین مشابه با Google Web Optimizer هستند که به طراح اجازه ی مقایسه ی دو یا چند صفحه را می دهد و مشخص می کند که کدام یک در ارتباط با کاربر موفق تر بوده است). این مطالعه ی پیش آزمایشگاهی دراغلب موارد تک فرصت  شناخته می شود که در آن گروهی از افراد یک وب سایت خاص را تجربه می کنند و تجربه ی آنها (مشاهدات و یافته ها) مورد آزمایش قرار می گیرد. داده های پس از تجربه ی کاربر جمع آوری می شوند اما داده های این مطالعه قابلیت ارائه ی نتایج تجربه را ندارند. نباید گفته شود که این ابزار دارای عیب می باشند. این طراحی باعث درک اینکه چگونه افراد در مقابل طراحی خاص از خود عکس العمل نشان می دهند را دارا می باشد. این اطلاعات برای شناسایی مواردی که یک سایت برای پیشرفت نیاز دارد بسیار مهم است. اما چیزی که در مورد مطالعه ی تک فرصت وجود دارد این است که نمی تواند به طراح اعلام کند که کدامیک از یک یا چند طراحی موجود، نیاز کاربران را بهتر برطرف می کند. برای پاسخگویی به این سوال مطالعات و بیشتری موردنیاز است. همچنین طراحان باید برای یافتن طراحی های مجزا یا ترکیبات آنها، موفقتر عمل کرده تا کاربران در هنگام استفاده از وبسایت از رضایت بیشتری برخوردار گردند.
ابزارهایی که از آزمایش A/B طراحی وبسایت استفاده می کنند، اولین گام را برای تعیین روابط بین طراحی سایت و تجربه ی کاربردر برداشته اند. چنین ابزارهای آزمایشی تجاری به طراحان اجازه می دهد که چگونگی تاثیر طراحی را بر روی نرخ تغییر کاربران مطالعه نمایند؛ این در حالی است که تغییر به معنایی کلیک بر روی لینک دانلود، صفحه ی "تماس با نمایندگی" یا صفحه ای همچون صفحه ی "بابت خرید شما سپاس گذاریم" است. برخی از ابزارهای A/B از مطالعات دیگری همچون مطالعه ی عناصر خاص صفحه که می توانند در ترکیب با اجزای دیگر متفاوت باشد را پشتیبانی می کنند .
متاسفانه ابزارهای آنلاینی که از A/B پشتیبانی می کنند، نمی توانند پاسخگوی بسیاری از سوال های طراحان وب و ایجاد کنندگان مطالب وبسایت باشند. ابزارهایی که از نرخ تغییر برای تعیین موفقیت طراحی یک وب-سایت خاص استفاده می کنند، برای مطالعه ی قابلیت کاربران در درک مطالب یک سایت ناموفق هستند. هنگامی که یک وب سایت اطلاعاتی دارای نقطه ی خروجی خاصی نباشد، نرخ تغییر به طراحان چیزی در مورد مشاهدات کاربران نمی گوید. بنابراین اگر طراحان و سازندگان مطالب بخواهند رابطه ی بین رفتار یافت هدف کاربر، واکنش های ادراکی و معیارهای معنی دار را بیاموزند، A/B و ابزارهای آزمایش چند متغیره نمی توانند کمکی کنند.

طراحی صفحه برای وبسایت ها می تواند پیچیده باشد زیرا آنها شامل عناصری هستند که عملکردهای متعددی را انجام می دهند. ممکن است که طراح بخواهد بداند که چگونه این عناصر در کنار یکدیگر تجربه ی کاربری بهتری را خلق می کنند.

برای مثال، چگونه دو لینک مختلف در مواقعی که عناصر مشخص به دو مطلب در دو نقطه ی مختلف اشاره دارند. برای مثال، در یک منوی سلسله مراتبی و به عنوان لینک های جاسازی شده، چه مطالبی در پیوندها وجود دارد ؟ همچنین سناریوی دیگری را تصور کنید که در آن که یک طراح وبسایت می خواهد بداند که طراحی های بصری و قرار گیری منوها یا نحوه ی نمایش اطلاعات چگونه بر رفتار جستجوی کاربران در سایت تاثیر گذار است و یا می خواهد بهترین جستجوی سایت را بیابد . نه تنها مطالعات این چنینی یا بصورت ضعیف یا اصلا توسط A/B و ابزار چند متغیری پشتیبانی نمی شوند بلکه ایجاد چنین مطالعاتی نیازمند سطح خاصی از درک طراحی آزمایشی است. فرض می شود که طراحان وب و مطلب نویسان با سطوح مختلفی از سواد وارد این کار می شوند.این مقاله ادامه دارد..........ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...