ساختار بسته پروتکل پویا برای نیازهای متنوع QoS در شبکه ad hoc

در


شبکه های Ad hoc شامل دستگاه های بی سیم است (از این به بعد در این جا گره خواهیم گفت) که می توانند با یکدیگر بدون کمک گرفتن از یک زیرساخت ثابت ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب، آن ها به خوبی برای ایجاد اتصال رادیویی در هر زمان و مکان مناسب هستند. شبکه های Ad hoc عملکردهای متفاوتی را را برای عملیات غیر نظامی و دفاعی پشتیبانی می کنند که در آن راه اندازی و نگهداری شبکه مبتنی بر زیرساخت ها امکان پذیر است.
با توجه و توسعه روز افزون در شبکه های ad hoc، تقاضای رو به رشدی برای کاربرد هایی که نیاز به ارائه کیفیت خدمات (QoS) ، مانند صدا بر روی آی پی (VoIP)، کار مشترک چند رسانه ای و زمان واقعی دارند، وجود دارد. QoS یکی از اجزای قابل توجه برای ارزیابی عملکرد موقت شبکه ad hoc است، چون QoS مرزهای پهنای باند، تاخیر، محصول تاخیر پهنای باند، لرزش و از دست دادن بسته را  محدود می کند. نقض این پارامترها عملکرد کلی نرم افزار را تنزل می دهد.
برنامه های مختلف اغلب دارای نیازهای مختلف QoS هستند بنابراین شبکه ad hoc باید برنامه های زمان واقعی را با ارائه محدودیت های QoS پشتیبانی کند که برای حصول اطمینان از ارتباطات فعال QoS استفاده می شود . مدیریت پشتیبانی QoS در شبکه ad hoc بسیار چالش برانگیز است. ارائه QoS می تواند در لایه های مختلف مانند لایه کاربردی، لایه شبکه، لایه پیوند داده ها، لایه حمل و نقل و لایه فیزیکی تضمین شود. برای حفظ QoS ، همچنین می توانیم از برخی روش ها یعنی کنترل تراکم، کنترل خطا و ارتباطات متقابل لایه و غیره استفاده کنیم.  شبکه های ad hoc محدودیت های منابع مختلفی دارند مانند پهنای باند محدود، کانال مشترک مستعد خطا، منابع انرژی محدود، تهدیدات امنیتی و غیره. با توجه به تمام این حقایق، طراحی یک پروتکل مسیریابی برای چنین شبکه ها بسیار دشوار است.
اگر چه بسیاری از طرح های مسیریابی QoS مثل آن چه که شرح داده شده وجود دارد، ما استدلال می کنیم که این طرح ها نمی توانند نیازهای متنوع QoSرا تضمین کنند، چون این پروتکل های مسیریابی تنها ممکن است در شرایط و توپولوژی خاص به خوبی جواب دهند، و هیچ پروتکلی نمی تواند تمام شرایط انتقال ad hoc را پوشش دهد. مشکل ضروری این است که گره های ad hoc خدمات قابل اعتماد و تضمین های QoS (کیفیت خدمات) ارائه نمی دهد. بسته پروتکل در هر گره ثابت و پایدار می باشد در حالی که نیاز های QoS هر نرم افزار متغیر و پویا است. بدیهی است، با افزایش تقاضای ارتباطات برنامه های کاربردی متنوع و الزامات QoS شدید، بسته پروتکل محدود و پایدار می تواند منجر به تاخیر زیاد در دسترسی به پیام ها و از دست دادن بسته شود.
با توجه به داشتن این اشکالات هدف ما تخصیص منابع شبکه به طور کارآمد است در حالی که الزامات QoS مختلف به طور همزمان برآورد شده است. در مرحله اول یک (DPS) ساختار پروتکل پویا بسته ارائه شده است. با استفاده از DPS، گره های شبکه به صورت پویا بسته های پروتکل مناسب را برای برنامه های کاربردی مورد نیاز QoS متفاوت می سازند. بر اساس ساختار DPS پیشنهادی، یک الگوریتم ساختاری به این ترتیب ارائه شده است. الگوریتم ها می توانند با الزامات QoS متنوع انطباق پیدا کنند و پروتکل انتقال مطلوب و مسیر پویا را انتخاب کنند. نوآوری های اصلی این مقاله به شرح زیر است.
(1) ساختار بسته پروتکل پویا در هر گره ad hoc استفاده شده است به این صورت که برنامه دارای انتخاب های گزینه پروتکل بسیاری برای کپسوله کردن جریان داده ها است.
(2) یک الگوریتم ساخت خود تطبیقی ارائه شده است به طوری که شبکه ad hoc به صورت پویا می تواند استراتژی های انتقال برای برنامه های مختلف را تنظیم کند.
در ادامه این مقاله آموزشی علمی به "معماری بسته پروتکل پویا" می پردازیم...........

نظرات

در ادامه بخوانید...

مسیریابی مبتنی بر مکان و فاصله در VANET

در


 (سیارک) یک زیرمجموعه جدید از MANET، شبکه موردی مربوط به وسائل نقلیه است که در آن وسایل نقلیه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به علت جاده‌های محدود و سرعت بسیار بالای این وسائل، مسیریابی در حیطه VANET قرار می‌گیرد. اغلب مقالات به تحلیل عملکرد پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر توپولوژی پرداخته اند. در این مقاله، عملکرد پروتکل‌های مبتنی بر مکان الگوریتم مسیریابی با اثر فاصله برای تحرک (DREAM) و مسیریابی به کمک مکان (LAR) در محیط شهری و بزرگراه برای وسائل نقلیه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. معیارهای تحلیل عملکرد مانند PDR، پردازش موردنیاز مسیریابی، تاخیر، قابلیت عبوردهی و نسبت بسته‌های گمشده، با استفاده از ns2 با IEEE802.11p ارزیابی می‌شود. نتایج شبیه سازی با استفاده از اسکریپت برنامه نویسی AWK تحلیل می‌گردد.

امنیت در شبکه اد هاک وسایل نقلیه

مسیر یابی در شبکه های توری بی سیم 

در سیستم‌های شبکه حمل و نقل، VANET نقش مهمی‌را ایفا می‌کند، به این صورت که از وسائل نقلیه مانند خودرو، اتوبوس، بارکش، کامیون و غیره برای انتقال برخی اطلاعات به وسائل نقلیه مجاور و واحدهای سمت جاده تشکیل می‌شود. چنین فرض می‌شود که این وسائل نقلیه ابزارهایی را برای محاسبه، ثبت رویدادها، دستگاه گیرنده و فرستنده و نیز سیستم GPS دارند. در جاده‌ها VANET امکان استفاده از برنامه‌های کاربردی نظیر برنامه ایمنی ، هشدار کنترل تصادف، استفاده از اینترنت و تبلیغات را در حین حرکت برای خودروها فراهم می‌کند. از آن جا که خودروها در جاده‌های از پیش تعیین شده حرکت می‌کنند، مسیر حرکت محدودی دارند. در محیط VANET، پروتکل‌های غالبا مبتنی بر توپولوژی AODV ، DSR با پروتکل‌های مبتنی بر مکان LARو پروتکل تاثیر فاصله DREAM مقایسه می‌شوند.
در این مقاله، تحلیل عملکرد DREAM و LAR در شهر و نیز محیط بزرگراه با معیارهای متفاوتی ارائه می‌گردد. برای ارائه حرکت ترافیک واقعی خودروها، یک نسخه گسترش یافته از مدل راننده هوشمند (IDM)به کار برده می‌شود.

مروری بر تحقیقات مرتبط

پروتکل‌های مسیریابی در شبکه موردی برای کاربردهای VANET در دو دسته مبتنی بر توپولوژی و مبتنی بر مکان طبقه بندی می‌شوند . در مسیریابی مبتنی بر توپولوژی، اطلاعات ارتباطی بین گره‌ها در یک جدول ذخیره می‌شود که برای تبادل بسته‌ها در شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مکان جغرافیایی همسایه‌ها و گره‌های مقصد در هر گره و برای تمام گره‌ها به کار گرفته می‌شود تا بسته‌ها به مقصد فرستاده شود.
عملکرد مسیریابی پروتکل‌های GSR، AODV و DSR در شبکه وسائل نقلیه شهری توسط Lochert و همکاران  مورد بررسی قرار گرفته است. GSR یک مفهوم ترکیبی است که از پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر توپولوژی و مکان بهره می‌برد. از نظر معیارهای نسبت تحویل و تاخیر، GSR عملکرد بهتری را نسبت به AODV و DSR دارد. نویسندگان  TORA، FSR، DSR و AODV را در سناریوی شهری با مدل حرکت IDM مورد تحلیل قرار دادند. بر مبنای این تحلیل، AODV در محیط وسائل نقلیه بهترین عملکرد را در بین پروتکل‌ها داشته و TORA اصلا مناسب نیست. Husain و همکاران عملکرد پروتکل‌های مبتنی بر توپولوژی و نیز مبتنی بر مکان را در VANET برای شبکه شهری و بزرگراهی تحلیل کردند. Bakhouya و همکاران  شبیه سازی پروتکل DREAM را با استفاده از MOVE به کمک شبیه ساز ترافیک TraNS انجام دادند و دریافتند که این پروتکل برای VANET مناسب است، اما عملکرد آن در سطح متوسط قرار دارد. Ko و همکاران مطالعه شبیه سازی پروتکل مسیریابی LAR را با IDM انجام دادند و مشاهده کردند که LAR انصافا گزینه خوبی برای VANET به شمار می‌رود، چرا که از مکان جغرافیایی گره‌ها بهره می‌برد.
Nidhi و D.K. Lobiyal، نقشه واقعی JNU را در نظر گرفتند و آن را به مسیرهای کوچکتری تقسیم کردند تا تاثیر حرکت در VANET را مورد مطالعه قرار دهند. در این مقاله، پروتکل AODV با دسته بندی چراغ راهنمایی در تقاطع خیابان‌ها برای نظم دهی به ترافیک در جهت‌های مختلف، به کار رفته است. C. Tee و A.C. Lee عملکرد مسیریابی GPSR، AODV و DSR را با استفاده از NS-2 و IDM تحلیل کردند. از این مقاله تحقیقاتی نویسندگان به این نتیجه رسیدند که GPSR در VANET عملکرد بهتری دارد. S.Xi و همکاران  پروتکل مسیریابی داپلر چندمسیره (MUDOR ، DSR و DSDV را شبیه سازی کرده و دریافتند که MUDOR در محیط VANET بهترین عملکرد را دارد. شبیه سازی پروتکل‌های مبتنی بر موقعیت و توپولوژی توسط M. Azarmi، M. Sabaei و H. Pedramانجام شد و آن‌ها دریافتند که :

پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر موقعیت، عملکرد بهتری دارند.

 انواع پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر مکان برای VANET

برای استفاده از مسیریابی مبتنی بر موقعیت، یک گره باید بتواند مکان گره مخاطب خود را شناسایی کند. مسیریابی مبتنی بر موقعیت به تصمیمات ارسال بستگی دارد. این وظیفه معمولا با استفاده از یک سرویس مکان نما مانند سرویس مکان نمای سلسله مراتبی پیشگویانه (PHLS) انجام می‌گیرد. در PHLS، کل شبکه در یک سلسله مراتب به مناطق کوچک و کوچکتر تقسیم می‌شود. برای هر گره، یک گره در منطقه هر سطح در سلسله مراتب به عنوان سرور مکان محلی آن انتخاب می‌شود. هرگاه شبکه شروع به کار کرده یا گره‌ها به شبکه افزوده شوند، گره‌ها اطلاعات مکان فعلی شان (موقعیت و سرعت) را در اختیار سرور مکان محلی خود قرار می‌دهند. گره‌ها سرورهای مکان خود را جستجو کرده و مکان دقیق یا پیش بینی شده گره‌های مخاطب خود را به دست می‌آورند. مسیریابی پیرامون حریصانه بدون حالت (GPSR)، مسیریابی مبدا جغرافیایی (GSR)، مسیریابی هماهنگ کننده پیرامون حریصانه (GPCR)، مسیریابی آگاه از راه و ترافیک مبتنی بر مرجع (A-STAR)، مسیریابی آگاه از ترافیک حریصانه (Gytar)، الگوریتم مسیریابی اثر فاصله برای تحرک (DREAM)، مسیریابی به کمک مکان (LAR)، پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر فاصله (DBR)، پروتکل مسیریابی مبتنی بر فاصله با استفاده از سرویس مکان (DBR-LS) و غیره نمونه‌هایی از پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر مکان برای VANET هستند. در این مقاله DREAM و LAR برای تحلیل عملکرد در VANET در نظر گرفته می‌شوند. این مقاله ادامه دارد...ترجمه  itrans.ir 

 

نظرات

در ادامه بخوانید...