اینترنت

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات


برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات (SISP) فعالیتی مهم در راستای کمک به سازمان ها به منظور شناسایی برنامه های کاربردی استراتژیک می باشد. هم چنین ، این برنامه ریزی به همتراز سازی استراتژی یک سازمان با سیستم های اطلاعاتی موثر به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر کمک می کند. امروزه، برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی تقویت شده مهم ترین مساله ی پیش روی سیستم های اطلاعاتی می باشد. برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی نقش مهمی در کمک کردن به تجارت ها و سایر سازمان ها بازی می کند. در این مقاله، بررسی کلی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی به همراه اهمیت آن، مراحل، و موفقیت آن ارائه می شوند.

نگرش زیرساخت به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات در سازمان ها (2016)

برنامه ریزی استراتژیک به معنای برنامه ریزی آتی یک سازمان می باشد. به عبارت دیگر، به مسیری اشاره می کند که سازمان می خواهد به سمت آن حرکت کند. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمانی گواه این است که معماری اطلاعاتی سازمان در پرتوی ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان، مشهود و ظاهر می شود و هم چنین برنامه ی اجرایی لازم برای رسیدن به سیستم ها را تعیین می کند. به علاوه، پایگاه های داده ی اطلاعات در سطح سازمانی را شکل می دهد. به عبارتی دیگر، برنامه ریزی استراتژیک منشور فناوری اطلاعات و ماکروبرنامه در زمینه ی سیستم های اطلاعاتی عموماَ به عنوان فناوری اطلاعات در نظر گرفته می شوند. رویکردهای متفاوت برای برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند.در حال حاضر، رویکرد حاکم بر توسعه ی برنامه ی طولانی مدت یا بربرنامه ی اصلی ICT فناوری اطلاعات، رویکرد معماری سازمانی یا معماری فناوری اطلاعات می باشد. هدف این تحقیق معرفی مقدماتی رویکرد معماری سازمانی با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی می باشد.

برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات داده ی تحقیقاتی در 2016

کتابخانه ها به صورت فزاینده ای با درخواست فراهم سازی انواع مختلف حمایت مدیریت داده روبه رو می شوند. بدون یک فرایند یکتا یا یک فرایند استاندارد، هر موسسه می بایست یک برنامه ی استراتژیکی برای حمایت مدیریت داده به منظور نیازهای محلی فراهم کند. یک برنامه ی استراتژیک کمک می کند تا مهارت ها و خدمات موجود با نیازهای کاربران هم تراز شوند و هم چنین حمایت پراهمیتی فراهم می کند. برنامه ریزی باید با تحقیق در زمینه ی نیاز های کاربران و هر گونه اطلاعات محلی منحصر به فرد مربوطه آغاز شود. براساس یک نیاز صریح، برنامه باید با استفاده از منابع معین برای یک مدت زمان مشخص چشم اندازی برای خدمات داده مشخص کند. تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها ( SEOT) می تواند به شناسایی عوامل داخلی و خارجی که باید مورد توجه قرار گیرند، کمک کند. اهداف عملی و معقول باید شکل داده شوند و مشخص شوند. برنامه ی استراتژیک می بایست سهام داران را تحریک کند که هماهنگ باهم کار کنند، معیارهای نتیجه را شامل کنند و هر چند سال یکبار به روز شوند.

پردازش ابری و استراتژی فناوری اطلاعات 2013

پردازش ابری مدل جدیدی را ارائه می دهد که مدل پردازش همگانی را فعال می سازد. در این مدل، منابع پردازش به عنوان سرویس بر حسب تقاضا، پرداخت به هنگام استفاده ، در یک مدل شبیه به مدل برق ارائه و مصرف می شوند. هدف این کار شناسایی تهدیدها و فرصت های مدل پردازش ابری و تاثیر آن بر استراتژی شرکت هایی است که از فناوری اطلاعات استفاده می کنند. برای انجام چنین کاری، یک تحقیق با مدیران ارشد آی تی از 64 شرکت متوسط و بزرگ در برزیل انجام گرفت. ما متوجه تاثیر پردازش ابری بر تغییر تمرکز دپارتمان های آی تی شرکت به سمت مدیریت خدمات و قراردادها شدیم.این تغییر باعث درخواست افراد حرفه ای به همراه تحلیل گر آی تی و پروفایل های تجاری می شود.
برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات / فناوری اطلاعات در استراتژی توسعه فناوری اطلاعات ترتیبی با استفاده از روش تحقیق TOGAF (چارچوب معماری گروه باز) در دستیابی به کلاس جهانی، دانشگاه در ساتیا. دانشگاه واکانا 2013
سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (IS/IT) نقش مهمی در حمایت از سازمان برای اجرای فرایندهای تجاری خود، ایفا می کنند. این تحقیق در دانشگاه ساتایا دانشگاه مسیحی واکانا (SWCU) اجرا گردید. فرآیندهای تجاری در خط مشی موجود SWCU در استفاده از IS/IT در سازمان بهینه نمی باشند. فرایند برنامه ریزی / آی تی در همه ی واحدهای تجاری انجام نشده است و SWCU سیستم اطلاعاتی اجرایی ندارد تا بتواند در فرایند تصمیم گیری از آن کمک بگیرد. فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب معماری گروه باز (TOGAF) چندروش برنامه ریزی استراتژیک را گرد آورده است. نتایج به دست آمده از مطالعه ی نیازهای IS/IT در SWCU تولید کننده ی نمونه کارهای برنامه های کاربردی ، در موسسه اجرا خواهند شد.

استراتژی تجارت دیجیتال : به سمت نسل بعدی بینش ها 2013

در طول سه دهه ی گذشته، دیدگاه غالب استراتژی فناوری اطلاعات این بوده است که این استراتژی در سطح کاربردی است که می بایست با استراتژی تجارت انتخاب شده ی شرکت هم تراز باشد. حتی در داخل این دیدگاهِ به اصطلاح هم ترازی ، استراتژی تجارت به هدایت استراتژی آی تی پرداخت. در طول دهه ی گذشته، زیرساخت تجاری، دیجیتالی شده است و رابطه ی بین محصولات، فرایندها و خدمات افزایش یافته اند. در میان بسیاری از شرکت های موجود در گستره ی صنایع و بخش های مختلف ، فناوریهای دیجیتال ( در نظر گرفته شده به عنوان ترکیب هایی از فناوریهای اطلاعات، محاسبات ، تعاملات و اتصلات ) اساساَ در حال تحول بخشیدن به استراتژی های تجاری ، فرایندهای تجاری، قابلیت های شرکت ، محصولات و خدمات و روابط کلیدی بین شرکتی در شبکه های بسط داده شده ی کسب و کار می باشند. بر این اساس، ما بحث می کنیم که زمان برای دوباره اندیشیدن درباره ی نقش استراتژی آی تی ، از یک استراتژی در سطح کاربردی – که با استراتژی تجاری هم تراز است ولی همیشه فرمانبردار آن است – به نقشی که منعکس کننده ی ادغام استراتژی آی تی و استراتژی تجاری می باشد، مناسب است.
ما چهار موضوع کلیدی برای راهنمایی تفکر خودمان درمورد استراتژی کسب و کار دیجیتال شناسایی می کنیم وآن ها به ما کمک می کنند تا چارچوبی برای تعریف نسل بعدی بینش ها فراهم کنیم. این چهار موضوع عبارتند از : (1) دامنه ی استراتژی کسب و کار دیجیتال . (2) مقیاس استراتژی دیجیتال کسب و کار. (3) سرعت استراتژی دیجیتال کسب و کار و (4) منابع ایجاد و کسب ارزش کسب و کار در استراتژی دیجیتال کسب و کار. بعد از ارزیابی هرکدام از این چهار موضوع، ما معیارهای موفقیت و پیامدهای عملکرد بالقوه ی دنبال کردن استراتژی دیجیتال کسب و کار را بحث می کنیم. هم چنین، ما نشان می دهیم که چگونه مقالات در این مساله ی خاص موضوع استراتژی های دیجیتال را روشن می کنند و مسیرهایی برای بهبود بینش ها و شکل دادن به تحقیقات آینده را پیشنهاد می دهند.
هم ترازکردن استراتژی سیستم های اطلاعات با استراتژی کسب و کار در محیط بانکی آفریقای جنوبی 2014
اگرچه تاریخچه ی تحقیقات نشان می دهد که هم ترازی سیستم های اطلاعاتی با استراتژی های کسب و کار برای عملکرد سازمان ها اهمیت بسیاری دارد، اما هیچ گونه چارچوب استانداردی برای راهنمایی در زمینه ی چگونگی بهبود بخشیدن به این هم ترازی ، به ویژه در محیط بانکی، وجود ندارد. بانک های آفریقای جنوبی تمایل دارند که دستاوردها و ادراکات ترکیبی در مورد سرمایه گذاری های سیستم های اطلاعاتی داشته باشند، و این مقاله بحث می کند که این موضوع در درجه ی اول به خاطر عدم هم ترازی بین استراتژی سیستم های اطلاعات و استراتژی کسب و کار می باشد. به نظر می رسد که پروژه های سیستم های اطلاعات آن چه را که باید، ارائه نمی دهند ؛مدیران سیستم های کسب و کار و اطلاعات فهم روشنی از محیط یک دیگر ندارند، و در نتیجه، منابع لازم به صورت نامناسب اختصاص داده می شوند. این مقاله به روش هایی می پردازد که از طریق آنها بانک آفریقای جنوبی ممکن است که هم ترازی سیستم های اطلاعات و استراتژی های کسب و کار را بهبود ببخشد. با دنبال کردن نمونه ی مقاله ی تفسیری، مدل هم ترازی استراتژیک به عنوان یک چارچوب برای یک مطالعه ی موردی انجام شده در یکی از بانک های اصلی آفریقای جنوبی استفاده شد. با استفاده از شواهد تجربی، این مقاله با یک چارچوب مفهومی برای هم ترازی بهبود یافته ی استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی کسب و کار ، در یک محیط بانکی، به پایان می رسد.

ابهامی که استراتژی اطلاعات را احاطه می کند 2016

مفهوم استراتژی اطلاعات مفهومی است که در بسیاری از زمینه های کسب و کار و سازمان ها فراگیر می باشد. به ویژه، حوزه ی آموزش عالی با توجه به دخالت تاریخی آن با تدوین استراتژی اطلاعات مورد تمرکز این تحقیق بوده است . فرض اساسی ،مربوط به استراتژی اطلاعات، همانند یک مکانیسم برای مدیریت اطلاعات می باشد. با توجه به این که اطلاعات بخش مهمی از کسب و کار و عملیات های سازمانی می باشد، ، استال  بحث می کند که " اطلاعات بیشتر و بهتر اغلب به عنوان شرط اولیه برای اجرای بهتر مدیریت می باشد "؛ مفهوم مدیریت اطلاعات از طریق استراتژی اطلاعات به نظر قدمی منطقی می باشد. متاسفانه، واقعیت و فرضیه تا حدی با هم همخوانی ندارند. این مقاله مفهوم استراتژی اطلاعات را از سه دیدگاه متمایز مورد بحث قرار می دهد که عبارتند از: سیستم های اطلاعات (IS)، علم کتابخانه و اطلاعات ( LIS)، و اصطلاحی که مولف مدیریت عمومی ( GM) می نامد که بربنیان های نظری تمرکز می کند. در حالی که ، یافته های مورد توجه ی این تحقیق واقعیت آن چه که سازمان ها در حال انجام دادن در مورد تدوین استراتژی اطلاعات می باشند، را پیشنهاد می دهند. هدف متمرکز شدن بر استفاده ی فراگیر استراتژی اطلاعات و ابهامی که آن را احاطه کرده است، می باشد. تدوین استراتژی اطلاعات امری ساده یا بدون ارزش- هدف نمی باشد. بلکه نوعی تدوین است که نیازمند تامل، بحث و درک می باشد اگر می خواهد به موفقیت برسد. (سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


نباید تنها به موانع پیش روی افراد مسن بسنده کرد

نگاه افراد مسن به تکنولوژی

نباید تنها به موانع پیش روی افراد مسن بسنده کرد

قبل از برنامه ریزی برای سیستم لجستیک شهری، درک مولفه های آن مهم است.

لجستیک شهری بخش دوم

قبل از برنامه ریزی برای سیستم لجستیک شهری، درک مولفه های آن مهم است.

 گوشی همراه بهترین وسیله برای یادآوری کارهای روزانه و مدیریت زمان بوده و کافی است از برنامه های اندروید در گوشی هوشمند خود استفاده کنید تا هیچ کار مهمی را از قلم نیاندازید.

بهترین برنامه های اندرویدی برای مدیریت کارهای روزانه

گوشی همراه بهترین وسیله برای یادآوری کارهای روزانه و مدیریت زمان بوده و کافی است از برنامه های اندر...

 شهرها همیشه نرخ مرگ و میر بالاتری نسبت به مناطق روستایی داشتن

تاریخچه برنامه ریزی برای سلامت عمومی

شهرها همیشه نرخ مرگ و میر بالاتری نسبت به مناطق روستایی داشتن

افراد موفق به صورت تصادفی وارد اخر هفته نمی شوند.

چگونه افراد موفق از آخر هفته خود بهترین استفاده را می برند؟

افراد موفق به صورت تصادفی وارد اخر هفته نمی شوند.

اصطلاح فرایند کسب و کار، به معنای حقیقی آن، برای اولین بار توسط آدام اسمیت در سال 1776 به کار برده شد.

فرایند کسب و کار

اصطلاح فرایند کسب و کار، به معنای حقیقی آن، برای اولین بار توسط آدام اسمیت در سال 1776 به کار برده ش...

 نقشِ به طور فزاینده و مهمی که فناوری ها در موفقیت کسب و کارهای امروزی ایفا می کنند بر همگان آشکار است.

برنامه ریزی استراتژیک فناوری

نقشِ به طور فزاینده و مهمی که فناوری ها در موفقیت کسب و کارهای امروزی ایفا می کنند بر همگان آشکار ا...

نکات مهم آماده سازی برای بازگشت به مدرسه، آموزش قدم به قدم آماده سازی فرزندنتان برای بازگشت به مدرسه، شروع سال تحصیلی برنامه ریزی شده

نکات مهم آماده سازی برای بازگشت به مدرسه

نکات مهم آماده سازی برای بازگشت به مدرسه، آموزش قدم به قدم آماده سازی فرزندنتان برای بازگشت به مدرسه...

نشست هم‌اندیشی‌ «بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان با تأکید بر نظام حقوقی این نشریه‌ها» روز یکشنبه (۱۰ دی‌ ماه) از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود.

بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان در یک نشست

نشست هم‌اندیشی‌ «بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان با تأکید بر نظام حقوقی این نشریه‌ها» روز یکشنبه (...

بنیانگذار مامور خرید گفت: سامانه مامور خرید با رویکرد معرفی خریداران به فروشندگان برنامه ریزی شده، برخلاف سامانه های موجود در جهان، که فروشندگان و محصولاتشان را به خریداران معرفی می کنند.

سامانه «مامور خرید» با رویکرد معرفی خریداران و فروشندگان طراحی شده/ با «مامور خرید» مزایده‌ها در لحظه و با قیمت واقعی انجام می‌شود

بنیانگذار مامور خرید گفت: سامانه مامور خرید با رویکرد معرفی خریداران به فروشندگان برنامه ریزی شده، ب...

شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات (در تاریخ 24 تا 27 شهریور) که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است٬ بزرگ‌ترین و تنها نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات در خاورمیانه می‌باشد که سالانه و به صورت تخصصی در سه بخش عمده‌ی این صنعت یعنی محصولات تولید شده، مواد اولیه و ماشین‌آلات در ایران برگزار می‌گردد.

مردم با حضور در غرفه مینو خاطرات خود را زنده می‌کنند/ رکود بر گروه صنعتی مینو تاثیر نداشته است

شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات (در تاریخ 24 تا 27 شهریور) که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است...

یکی از وظایف حسابرس اینست که مطمئن شود حساب های کارمند بلافاصله بعد از اینکه شخصی از سازمان جدا می شود بسته شده است.

اعتبارسنجی کاربران و مزایای دسترسی

یکی از وظایف حسابرس اینست که مطمئن شود حساب های کارمند بلافاصله بعد از اینکه شخصی از سازمان جدا می ش...

قابلیت‌های پویا مفهوم گسترده ای دارد و جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت را شامل می‌شود .

قابلیت‌های پویای بازاریابی

قابلیت‌های پویا مفهوم گسترده ای دارد و جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت را شامل می‌شود .

هیات وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و نیز صدور مجوز قرارداد «طراحی و اجرای سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور» موافقت کرد.

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران اصلاح شد

هیات وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و نیز صدور مجوز قرارداد «طراحی و اجرای سامانه پر...

کتاب الزامات شهرهای هوشمند پایدار با حضور نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.

کتاب الزامات شهرهای هوشمند پایدار معرفی شد

کتاب الزامات شهرهای هوشمند پایدار با حضور نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونما...

معاون توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم رییس این سازمان منصوب شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

معاون توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم رییس این سازمان منصوب شد.

 به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌ گذاری در این فضا از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد.

مشکلات حقوق مالکیت معنوی زودتر حل و فصل شود

به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌ گذاری در این فضا از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد.

شهروندان می‌ توانند برای خرید طرح ترافیک، کارت بلیت و غیره به این سامانه مراجعه کنند.

استفاده از طرح ترافیک جدید با ثبت نام حساب شهروندی ممکن می شود

شهروندان می‌ توانند برای خرید طرح ترافیک، کارت بلیت و غیره به این سامانه مراجعه کنند.

در ادامه این همایش همچنین در یک پنل به جنبه‌ های حقوقی کسب و کارهای مجازی پرداخته شد

همایش «جنبه‌ های حقوقی فناوری اطلاعات» برگزار شد

در ادامه این همایش همچنین در یک پنل به جنبه‌ های حقوقی کسب و کارهای مجازی پرداخته شد

درایورهای این صنعت تا سال 2025 حدود 100 تریلیون دلار ثروت ایجاد خواهند کرد.

25 درصد اقتصاد جهان تا سال 2020 دیجیتالی می شود

درایورهای این صنعت تا سال 2025 حدود 100 تریلیون دلار ثروت ایجاد خواهند کرد.

مهمترین چالش های حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها

گزارش وضعیت شرکت های ایرانی فعال در زمینه کلان داده ها منتشر شد

مهمترین چالش های حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها

هدف اصلی پردازش یا رایانش ابری، ارائه ذخیره سازی امن، سریع و راحت داده ها با تمام خدمات ارائه شده از طریق اینترنت است.

شناسایی تهدیدات امنیت ابری

هدف اصلی پردازش یا رایانش ابری، ارائه ذخیره سازی امن، سریع و راحت داده ها با تمام خدمات ارائه شده از...

بر اساس گفته Cisco، دیتاسنترهای ابری تا سال 2021 بیش از 95 درصد ترافیک دیتاسنترها را به خود اختصاص می دهد، این رقم در سال 2016 برابر با 88 درصد بود.

دیتاسنترهای ابری تا سال 2021 جایگزین دیتاسنترهای سنتی می شود

بر اساس گفته Cisco، دیتاسنترهای ابری تا سال 2021 بیش از 95 درصد ترافیک دیتاسنترها را به خود اختصاص م...