اینترنت

تاثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات بر فرایندهای آینده


ابزارهای ICT بطور افزاینده ای برای انجام اعمال پیش بینی استفاده می شوند. تاکنون، اینکه چگونه این توسعه بر کیفیت و ساختار فرایندهای پیش بینی تاثیر می گذارد تحلیل نشده است. در این مقاله، مطالعه ای از دلفی برای تحلیل مسیر آینده ICT در پیش بینی و برای شناسایی کانالهایی که بوسیله آنها ICT در پیش بینی پیشرفت می کند و اینکه کجا محدودیتی بر این توسعه وجود دارد، انجام می شود. با استفاده از ورژن زمان واقعی این روش، ما تعداد 20 پیش بینی در مورد ICT را در سال 2020 برای 177 متخصص پیش بینی مطرح کردیم. در تحلیل نتایج کمی و کیفی این مطالعه، نشان دادیم که ICT به احتمال زیاد یک تغییر را در تمرکز اعمال پیش بینی از اسکن و بازیابی داده ها به مراحل کیفی تر مانند تفسیر، تصمیم گیری و پیاده سازی ترویج می دهد. در بازار رو به رشد پیش بینی، ICT به کارایی و دقت بیشتر فرایندهای پیش بینی با قابلیت دسترسی بهتر به اطلاعات، ابزارهای کمکی آسان برای استفاده، ارتباطات داده و دانش، ابزارهای کمی سازی مدلسازی و بهینه سازی فرایند کمک می کند. با اینحال، ماهیت کیفی این رشته، چالشهای ارزش محور و همچنین موانع رفابتی و فناوری باید این اطمینان را بدهد که پیش بینی یک فعالیت انسان محور و خلاق همراه با ابزار ICT که به تنهایی بعنوان ابزار حمایتی خدمت می کند باقی خواهد ماند.
در عصر افزایش پیچیدگی و سرعت نوآوری، تفکر آینده و پیش بینی در حال تبدیل شدن به امر مهم تر و جذاب تری از قبل می باشد. مشغول شدن با پیش بینی استراتژیکی سازمانها را در حفظ انعطاف پذیری کافی برای توسعه آینده و شرایط پیش بینی نشده حمایت می کند. درحالیکه دولتها و نهادهای عمومی ممکن است از پیش بینی برای آماده شدن برای درازمدت استفاده کنند، شرکتها می توانند خودشان را برای قابلیت های واکنش به سیگنالهای ضعیف تجهیز کنند و به سرعت خط مشی عمل را طبق تقاضای بازار تغییر دهند . درنتیجه، اجرای شیوه های پیش بینی مانند برنامه ریزی سناریو افزایش یافته است .

سرعت و پویایی محیط در راستای سیلی از داده هاست که جامعه و پیشرفت فناوری تولید می کنند. تصمیم گیرندگان و افراد بطور کلی قادر به پردازش همه این اطلاعات نیستند. بنابراین، نیاز مبرمی برای ابزارهای حمایتی، که بر ICT اتکا دارند احساس می شود . آینده نگران و استراتژیست ها ابزار ICT را دارای پتانسیل اضافه برای افزودن کیفیت تحقیقات آینده در نظر می گیرند، برای مثال از طریق بین المللی کردن، نمایه سازی و تحقیقات مغزی .
فرایندهای پیش بینی درحال حاضر توسط برنامه های نرم افزاری با تنوع گسترده ای حمایت می شوند. اینها شامل پایگاههای داده روند، نرم افزار تحلیلی برای برون یابی روند یا بسته های نرم افزاری سناریو. ازآنجا که پیش بینی بعنوان یک جمع آوری سیستماتیک، مشارکتی و هوش آینده ای و فرایند سازی با چشم انداز متوسط تا بلند مدت با هدف فعال کردن تصمیمات امروزی و بسیج اقدام مشترک تعریف می شود. نهایتا در مورد سازگاری با تحولات آینده است که باید در تصمیم گیری منعکس کند ، خدمت نرم افزار در هرجنبه از حمایت تصمیم رو به جلو می تواند یک ابزار پیش بینی مبتنی بر ICT خوانده شود.به همین منظور در تحقیق حاضر، ما ابزار پیش بینی مبتنی بر ICT را بعنوان ICT مورد استفاده برای آغاز، اتومات سازی، پیاده سازی یا حمایت کردن فرایندهای پیش بینی تعریف می کنیم. برای فرایندهای پیش بینی، ما از یک تعمیم نسخه ای از فرایند فناوری پیش بینی Reger ریجر استفاده نمودیم . علاوه براین، ما استدلال کردیم که استفاده از ابزار ICT نتایج عمیقی را بر ماهیت فرایندهای پیش بینی خواهد داشت.
 بانولس و سالمرون حمایت ICT در پیش بینی را بصورت یک مقدمه سیستم های پشتیبانی از پیش بینی (FSSs) درنظر گرفتند که هدف پشتیبانی از تصمیم گیریهای استراتژیکی را دارد. این امر FSSs را به سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSSs) مرتبط می سازد که هدف مشترکی را به اشتراک می گذارند . با این حال، DSSs تاکنون در وظایف مدیریتی و عملیاتی بیشتر مهارت پیدا کرده اند. کورتنی این امر را به این حقیقت نسبت داد که DSSs معمولا نیاز به اعداد یا اطلاعات "سخت" مشابه بعنوان ورودی دارند اما اظهار داشت که مسائل پیچیده یا نابکار  تصمیم گیری در جامعه مدرن نیاز به ورودی کیفی یا "نرم تری" دارد. پیش بینی معمولا یک رویکرد برای مقابله با مسائل نابکار  و بعنوان یک فرایند خلاق و مبتنی بر گروه در درجه اول بر اطلاعات کیفی اتکا دارد. بنابراین، تعجب آور نیست که پیش بینی از دیگر فرایندهای عملیاتی تر عقب مانده است زمانی که صحبت از ترکیب ICT با فرایندهای حرفه ای می شود. برای مثال،  بیشاپ و کالینز تعدادی تکنیک های سناریو که اقلیت قریب به اتفاق شامل ابزارهای ICT می شدند را فهرست کردند. در سالهای اخیر، با اینحال، انتقال از تفکر علمی به کاربرد واقعی نرم افزار حمایتی در فرایندهای پیش بینی شرکتها جذابیتی بدست آورده است 
درحالیکه عهده داری ICT برای توسعه بیشتر پیش بینی وعده داده می شود، همچنین محتمل بنظر می رسد که موانع و محدودیتهایی برای دراختیارگرفتن حمایت ICT در پیش بینی وجود داشته باشد. استدلال فوق درحال حاضر نشان می دهدکه هرچه یک فرایند کیفی تر باشد، حمایت آن با ICT سخت تر می شود. علاوه براین، همانطور که برای همه DSS ها درست می باشد، پیچیدگی FSS ها نمی تواند ورودی بد را به نتایج قابل استفاده تبدیل نماید . ماهیت پیچیده محیط های تصمیم گیری چالشهای مختلفی را برای FSS ها ازجمله تعاملات و تاثیرات غیرخطی و همچنین مسائل اخلاقی مانند مسائل پاسخگویی و مسئولیت پذیری مطرح می سازد. این نشان می دهد که یک مفهوم ساختاری از کمک احتمالیICTدر آینده برای فرایندهای پیش بینی تابحال وجود نداشته است. تحقیق حاضر، این فقدان مفهوم را با هدف جمع آوری نظرات کارشناسان درباره نقش آینده ICT در پیش بینی و طرح تغییرات حاصل در اجرای فرایند پیش بینی برطرف می سازد.تکنیک دلفی بعنوان یک فرایند ساختاری گروه ارتباطات برای دستیابی به این هدف  بخصوص از آنجایی که ما با یک موقعیت عدم قطعیت در آینده مواجهیم، مناسب می باشد . به همین منظور، در تحقیق حاضر، ما از نوع زمان واقعی مبتنی بر ICT این تکنیک استفاده کردیم. این امر در میان 177 نفر از کارشناسان مشهور بین المللی در پیش بینی از 38 کشور دنیا انجام شد. به شرکت کنندگان تعداد 20 پیش بینی درباره نقش آینده ICT در پیش بینی در سال 2020 ارائه شد. کارشناسان احتمال وقوع برای هر رخداد راتخمین زدند. علاوه براین، آنها تاثیر بر حرفه ی پیش بینی را اگر پیش بینی رخ دهد و همچنین مطلوبیت وقوع پیش بینی را امتیازدهی کردند. با تحلیل و بحث نتایج این بررسی، ما به اسلوب تحقیقات انجام شده در زمینه های مختلف ابزار پیش بینی ICT کمک کردیم. ما اینکه چگونه ICT می تواند در پیش بینی پیشران باشد را شناسایی کردیم و همچنین محدودیت ها را برای این توسعه آشکار کردیم. علاوه براین، ما برای تشویق محققان برای غنی سازی کار خودشان تلاش کردیم.
درادامه این مقاله ، شرح مفهوم سازی پیش بینی های مطرح شده به پنل دلفی را ردگیری می کند. پس از آن، ما فرایند روش کار استفاده شده در مطالعه دلفی را بیشتر ترسیم می کنیم. بطور مختصر نتای کمی و کیفی بررسی دلفی را بیان می کنیم. محرکهای مبتنی بر ICT را در فرایندهای پیش بینی و همچنین محدودیت ها قبل از نتیجه گیری سناسایی می کنیم.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


در پی تویت وزیر ارتباطات مبنی بر امکان تغییر سرویس ADSL به VDSL 

مودم ADSL برای VDSL قابل استفاده است؟

در پی تویت وزیر ارتباطات مبنی بر امکان تغییر سرویس ADSL به VDSL 

قابلیت‌های پویا مفهوم گسترده ای دارد و جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت را شامل می‌شود .

قابلیت‌های پویای بازاریابی

قابلیت‌های پویا مفهوم گسترده ای دارد و جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت را شامل می‌شود .

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توجه ویژه رییس جمهوری به استارت آپ‌ ها از تلاش برای نشستی مشترک با فعالان این حوزه خبر داد.

نگاه ویژه رییس‌ جمهور به استارت‌ آپ‌ ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توجه ویژه رییس جمهوری به استارت آپ‌ ها از تلاش برای نشست...

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: برای ضلع سوم اقتصاد دیجیتال بر روی تغییر وظایف و اصلاح ساختار دانشکده مخابرات تمرکز شده است.

تغییر وظایف و ساختار دانشکده پست و مخابرات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: برای ضلع سوم اقتصاد دیجیتال بر روی تغییر وظایف و اصلا...

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه فعالیت ارائه دهندگان خدمات ماهواره ای (SAP) را تا پایان اردیبهشت ماه سال 97 تمدید کرد.

پروانه فعالیت ارائه‌ دهندگان خدمات ماهواره‌ ای تمدید شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه فعالیت ارائه دهندگان خدمات ماهواره ای (SAP) را تا پایان اردیبه...

دبیر اجرایی همایش ملی فضای مجازی پاک از برگزاری این همایش با حضور وزیر ارتباطات در مشهد خبر داد.

همایش ملی فضای مجازی پاک با حضور وزیر ارتباطات برگزار می‌ شود

دبیر اجرایی همایش ملی فضای مجازی پاک از برگزاری این همایش با حضور وزیر ارتباطات در مشهد خبر داد.

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای تعیین شد.

عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای انتخاب شد

محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو...

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل جدیدی در مورد ضوابط فروش سیم‌ کارت های خارجی در داخل کشور تصویب کرد.

شرایط جدید فروش سیم‌ کارت های خارجی در داخل کشور اعلام شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل جدیدی در مورد ضوابط فروش سیم‌ کارت های خارجی در داخل کشور ت...

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP) شرکت ارتباطات زیرساخت، برای دریافت مجوز اپراتوری خدمات ارتباطی ثابت (ServCo) موافقت کرد.

پیمانکاران تلفن اینترنتی برای ارائه خدمات اینترنت تخفیف می‌ گیرند

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه تخفیف به پیمانکاران تلفن اینترنتی (VOIP) شرکت ارتباطات زیرساخ...

معاون توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم رییس این سازمان منصوب شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

معاون توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم رییس این سازمان منصوب شد.

چه کسانی شماره ما را در گوشی خود ذخیره کرده اند؟

چه کسانی شماره ی ما را در تلگرام خود دارند

چه کسانی شماره ما را در گوشی خود ذخیره کرده اند؟

در این قسمت یاد می گیرید داده ها را در سلول ها وارد کنید و انواع داده ها معرفی می شوند.

آموزش نرم افزار اکسل به زبان ساده بخش پنجم

در این قسمت یاد می گیرید داده ها را در سلول ها وارد کنید و انواع داده ها معرفی می شوند.

پدیده اینترنت در حال حاضر و در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، از مهمترین (اگر نگوییم مهمترین) تکنولوژی های مورد استفاده بشر است

نکاتی جالب درباره چگونگی کارکرد دقیق اینترنت و انتقال اطلاعات

پدیده اینترنت در حال حاضر و در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، از مهمترین (اگر نگوییم مهمترین) تکنولو...

برخی از این 29 اپلیکیشن ها حتی اطلاعات شخصی کاربران را نیز سرقت کرده بودند

29 اپلیکیشن دزد عکس از گوگل پلی حذف شدند

برخی از این 29 اپلیکیشن ها حتی اطلاعات شخصی کاربران را نیز سرقت کرده بودند

نیویورک تایمز اخبار جدید از غول شبکه های اجتماعی فیسبوک منتشر کرده

حریم غیر شخصی فیسبوک: هر دم از این باغ بری میرسد

نیویورک تایمز اخبار جدید از غول شبکه های اجتماعی فیسبوک منتشر کرده

هدفشان دزدیدن اطلاعات حساس، خرابکاری در عملیات مربوط به کسب‌وکار و یا رسیدن به منافعِ مالی است.

حملات سایبری بخش دوم

هدفشان دزدیدن اطلاعات حساس، خرابکاری در عملیات مربوط به کسب‌وکار و یا رسیدن به منافعِ مالی است.

یکی از وظایف حسابرس اینست که مطمئن شود حساب های کارمند بلافاصله بعد از اینکه شخصی از سازمان جدا می شود بسته شده است.

اعتبارسنجی کاربران و مزایای دسترسی

یکی از وظایف حسابرس اینست که مطمئن شود حساب های کارمند بلافاصله بعد از اینکه شخصی از سازمان جدا می ش...

روش ذخیره و یادآوری اطلاعات در مغز

ذخیره اطلاعات به روش کد بندی

روش ذخیره و یادآوری اطلاعات در مغز

ما چهار موضوع کلیدی برای راهنمایی تفکر خودمان درمورد استراتژی کسب و کار دیجیتال شناسایی می کنیم

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات

ما چهار موضوع کلیدی برای راهنمایی تفکر خودمان درمورد استراتژی کسب و کار دیجیتال شناسایی می کنیم

 شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.

10 شغل که ربات و فناوری نمی تواند جایگزین آن شود

شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.

 با این تکنولوژی نظارت مستمر بر سلامت بدن انسان و جمع آوری داده در زمان واقعی ممکن شده است.

نظارت مستمر بر سلامت بیمار با تکنولوژی بیوسنسورها

با این تکنولوژی نظارت مستمر بر سلامت بدن انسان و جمع آوری داده در زمان واقعی ممکن شده است.

در این صنایع، فناوری جهت خودکار نمودن فرآیند تولید و ساده تر کردن زندگی توسعه...

چگونه می توانم ابزار و فناوری را به کار ببرم

در این صنایع، فناوری جهت خودکار نمودن فرآیند تولید و ساده تر کردن زندگی توسعه...

فناوری جدید پلاستیک را به یک منبع تجدید پذیر تبدیل می کند

فناوری جدید پلاستیک را به یک منبع تجدید پذیر تبدیل می کند

فناوری جدید پلاستیک را به یک منبع تجدید پذیر تبدیل می کند

متخصصان به 10 فناوری که در سال 2019 نقش مهمی ایفا می کنند، اشاره کرده اند

10 فناوری که در 2019 نقش مهمی ایفا می کند

متخصصان به 10 فناوری که در سال 2019 نقش مهمی ایفا می کنند، اشاره کرده اند

تاکید روی داشتن یک ساعت بدون روشن بودن هیچ گجتی داشته باشید.

چگونه از وابستگی نوجوانان به تکنولوژی جلوگیری نماییم؟

تاکید روی داشتن یک ساعت بدون روشن بودن هیچ گجتی داشته باشید.

از لحاظ فنی، فرایند کسب‌وکار مجموعه گام‌هایی است که یک شرکت خاص برای ایجاد ارزش برای مشتریان برمی دارد.

بهبود فرایند کسب و کار

از لحاظ فنی، فرایند کسب‌وکار مجموعه گام‌هایی است که یک شرکت خاص برای ایجاد ارزش برای مشتریان برمی دا...

 در این مقاله در نظر داریم که مراحل اجرای مهندسی فرایندهای کسب و کار را با سطح جزئیات بالایی بررسی کنیم.

اجرای مهندسی فرایندهای کسب و کار

در این مقاله در نظر داریم که مراحل اجرای مهندسی فرایندهای کسب و کار را با سطح جزئیات بالایی بررسی ک...

"پیرانسی" تقریبا هرگز تاریخ اثر خود "ودوت" را معلوم نکرد.

فرایند خلاقانه پیرانسی در معماری

"پیرانسی" تقریبا هرگز تاریخ اثر خود "ودوت" را معلوم نکرد.

اصطلاح فرایند کسب و کار، به معنای حقیقی آن، برای اولین بار توسط آدام اسمیت در سال 1776 به کار برده شد.

فرایند کسب و کار

اصطلاح فرایند کسب و کار، به معنای حقیقی آن، برای اولین بار توسط آدام اسمیت در سال 1776 به کار برده ش...

خوب است در درجه نخست بدانید فرایندهای کسب‌وکار چه فرایندهایی هستند.

فرایند کسب و کار چیست؟

خوب است در درجه نخست بدانید فرایندهای کسب‌وکار چه فرایندهایی هستند.

هزاران سال است که کتان به واسطه خواص بیشمار آن به شکل خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد

بهترین خوراکی ها برای بهبود کارکرد مغز انسان بخش دوم

هزاران سال است که کتان به واسطه خواص بیشمار آن به شکل خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد

تحقیقات تایید می کنند که فروشندگان با نمایندگی از طرف مشتریان، در مراحل اولیه نوآوری شرکت می کنند

نقش بازاریابی در موفقیت توسعه محصولات جدید

تحقیقات تایید می کنند که فروشندگان با نمایندگی از طرف مشتریان، در مراحل اولیه نوآوری شرکت می کنند

شواهد تجربی وجود دارد که ابتکار عمل شخصی تأثیری مثبت بر روی کارآفرینی می‌گذارد

نقش ابتکار عمل در کارآفرینی

شواهد تجربی وجود دارد که ابتکار عمل شخصی تأثیری مثبت بر روی کارآفرینی می‌گذارد

کارکنان خواستار چه چیزی هستند؟

کارکنان خواستار چه چیزی هستند؟

کارکنان خواستار چه چیزی هستند؟

چندین فعالیت بر جریان محصولات فناوری پیشرفته شرکت اثر می گذارند.

مدیریت فناوری

چندین فعالیت بر جریان محصولات فناوری پیشرفته شرکت اثر می گذارند.