دانلود فایل در ویندوز Core

در
de40e9f3-59d3-435e-abd5-feec2a0b48de.jpg

 

ویندوز Core دقیقا مانند ظاهر ساده آن کاربرد زیادی هم ندارد، برای هر کار ساده ای دچار مشکل خواهید شد، برای دانلود فایل بهتر است از Powershell استفاده کنید.

 

wget "http://{file-path}" -outfile "{file-name}"

 

wget همان invoke-webrequest است و تا نسخه 6.1.0 قابلیت resume ندارد و اگر ارتباط به هر دلیل قطع شود باید فایل را دوباره از ابتدا دریافت کنید. اگر از نسخه های جدید استفاده می کنید دقت کنید که -outfile به دسترسی و روی فایل ناقص تنظیم شده باشد تا ادامه دانلود امکان پذیر باشد.

نظرات

در ادامه بخوانید...