clone یا شبیه سازی در git

در git، برای دریافت سورس از دستور clone استفاده می شود. 

$ git clone https://github.com/project1

برای clone کردن وارد git bash شوید و دستور را اجرا کنید.

$ git clone https://github.com/project1 localfolder

در مثال بالا localfolder پوشه مقصد است. درصورتی که خالی رها شود با نام پروژه پوشه جدید ایجاد می شود.

درصورتی که دسترسی خاصی برای منبع تعریف شده باشد باید قبل از اجرای دستور تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.