تازه ها - صفحه 30

تازه های تکنولوژی

14 بهمن 1396

13 بهمن 1396

12 بهمن 1396

11 بهمن 1396

10 بهمن 1396

در این مطلب در چند مرحله ساده، نحوه ساخت اکانت اینستاگرام و افزودن چند حساب کاربری به این شبکه اجتماعی پر قدرت را فرا خواهید گرفت.

آموزش کامل ساخت اکانت اینستاگرام

در این مطلب در چند مرحله ساده، نحوه ساخت اکانت اینستاگرام و افزودن چند حساب کاربری به این شبکه اجتماعی پر قدرت را فرا خواهید گرفت.

ایسوس برند نخست تایوانی در دنیای کامپیوتر، طی چند دهه اخیر در زمینه تولیدات رده سرور و ایستگاه های پردازشی، به تازگی در انستیتوی Standard Performance Evaluation Corporation که به اختصار (SPEC) نامیده می شود، رکوردهای پردازشی جدیدی را به نام خود ثبت کرد.

رکورد جهانی ایسر در زمینه تولید سرور و ایستگاه های پردازشی

ایسوس برند نخست تایوانی در دنیای کامپیوتر، طی چند دهه اخیر در زمینه تولیدات رده سرور و ایستگاه های پردازشی، به تازگی در انستیتوی Standard Performance Evaluation Corporation که به اختصار (SPEC) نامیده می شود، رکوردهای پردازشی جدیدی را به نام خود ثبت کرد.

9 بهمن 1396

8 بهمن 1396

شهرها محل های اصلی فعالیت تجاری می باشند. بنابراین، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازی می کنند.

لجستیک شهری

لجستیک شهر، فرایندی برای بهینه سازی لجستیک و فعالیت های حمل و نقلی توسط شرکت های خصوصی با حمایت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته در مناطق شهری و با در نظر گرفتن محیط ترافیکی، تراکم آن، امنیت و صرفه جویی در انرژی در چارچوب اقتصاد بازار است .

7 بهمن 1396