14 بهمن 1396

13 بهمن 1396

12 بهمن 1396

11 بهمن 1396

10 بهمن 1396

تلگرام فارسی پیش‌تر به صورت یک اپلیکیشن غیر رسمی در اختیار کاربران قرار می‌گرفت، اما اکنون امکان تغییر زبان تلگرام به فارسی در محیط اپ امکان پذیر شده است.
تازه ها

زبان فارسی بالاخره به تلگرام آمد!

تلگرام فارسی پیش‌تر به صورت یک اپلیکیشن غیر رسمی در اختیار کاربران قرار می‌گرفت، اما اکنون امکان تغییر زبان تلگرام به فارسی در محیط اپ امکان پذیر شده است.

ایسوس برند نخست تایوانی در دنیای کامپیوتر، طی چند دهه اخیر در زمینه تولیدات رده سرور و ایستگاه های پردازشی، به تازگی در انستیتوی Standard Performance Evaluation Corporation که به اختصار (SPEC) نامیده می شود، رکوردهای پردازشی جدیدی را به نام خود ثبت کرد.
تازه ها

رکورد جهانی ایسر در زمینه تولید سرور و ایستگاه های پردازشی

ایسوس برند نخست تایوانی در دنیای کامپیوتر، طی چند دهه اخیر در زمینه تولیدات رده سرور و ایستگاه های پردازشی، به تازگی در انستیتوی Standard Performance Evaluation Corporation که به اختصار (SPEC) نامیده می شود، رکوردهای پردازشی جدیدی را به نام خود ثبت کرد.

9 بهمن 1396

8 بهمن 1396

شهرها محل های اصلی فعالیت تجاری می باشند. بنابراین، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازی می کنند.
تازه ها

لجستیک شهری

لجستیک شهر، فرایندی برای بهینه سازی لجستیک و فعالیت های حمل و نقلی توسط شرکت های خصوصی با حمایت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته در مناطق شهری و با در نظر گرفتن محیط ترافیکی، تراکم آن، امنیت و صرفه جویی در انرژی در چارچوب اقتصاد بازار است .

7 بهمن 1396