با پرینتر سه بعدی دست های مصنوعی ارزان قیمت ساخته شد

در

(سیارک): برآورد شده است که از هر ده هزار کودک چهار کودک بدون دست یا پنجه بدنیا می آیند . تهیه دست مصنوعی برای این کودکان بسیار گران تمام می شود و با رشد کودک این دست ها کوچک شده و باید آنها را تعویض کرد. حال دو پدر بریتانیایی  که یکی از آنها یک دستش معلول می باشد ،در اوقات فراغت  دست های مصنوعی ارزانقیمت با پرینتر سه بعدی می سازند.

این پروتز پرینت شده تنها يک دست مکانيکی نمی باشد و شامل انگشتان دست، مچ ، بازو و قسمت اتصال به بدن فرد استفاده کننده می شوذ که به خوبی قابل کنترل می باشد. در طراحی اين پروتز از سيستم قفل شونده با قابليت چرخش و يک مچ ابداعی استفاده شده است , از اين پروتز می توان در انجام خيلی از کارهای روزمره استفاده نمود. نحوه حرکت انگشتان اين پروتز به گونه ای طراحی شده اند که قابليت گرفتن خيلی از اشياء را بدون تلاش زياد دارا می باشدو همچنين قابليت چرخش مچ اين امکان را فراهم می نماید که افراد به راحتی با قاشق و چنگال غذا بخورند.

 

بر اساس اظهارات توليد کننده اين پروتز، اين دست پرینت شده به راحتی می تواند توسط بيماران و بدون توجه به نوع ناتوانی آنها و اين نکته که دست آنها از چه نقطه ای قطع شده است مورد استفاده قرار گيرد. نحوه اتصال دست مکانيکی توليد شده به بدن بيمار بسيار مهم است و اين موضوع با استفاده از اسکنر سه بعدی ليزر به راحتی قابل حل است.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...