پنج عادت اشتباه در رانندگی با خودرو گیربکس اتومات

1. هرگز در سراشیبی خلاص نکنید، خلاص کردن خودرو با گیربکس اتوماتیک در مصرف سوخت تاثیری ندارد و شما کنترل ماشین را از دست خواهید داد.
2. هرگز بدون توقف جهت حرکت را تغییر ندهید، حتما بعد از توقف کامل دنده عقب را انتخاب کنید.
3. هرگز از توقف اقدام به شتابگیری نکنید، این کار اسیب جدی به گیربکس خودرو خواهد زد.
4. هرگز پشت چراغ قرمز خودرو اتومات را خلاص نکنید، مطمئن باشید در مصرف سوخت تاثیری ندارد.
5. هرگز تا توقف کامل خودرو را در دنده پارک قرار ندهید، پین مربوط به قفل دست دنده آسیب خواهد دید.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.