کاهش فروش آیفون باعث کاهش درامد اپل شد

بیشتر افت مربوط به اقتصاد چین، دومین بازار هدف جهانی اپل بعد از آمریکا

شرکت اپل نزدیک 13% افت در فروش سه ماهه اول سال گزارش کرده است که در 13 سال گذشته درامد شرکت را به اندازه قابل توجهی کم کرده است.
اپل به سرمایه گذران هشدار داده که منتظر تاثیر این اتفاق باشند.

- نظرات

Honeysuckle 294 1 آبان 1395 20:21
I have frenqeuted this website a lot recently, and never really commented, but this article in particular was terrific. You guys give lots of great insight and I almost always find it useful. Keep it up, really like posting this stuff to facebook. Cheers!

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.