تعطیلی مدارس فردا

در

لیست تعطیلی مدارس کشور، سه شنبه 9 بهمن 97، مدارس در استان های خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، لرستان و خراسان تعطیل شدند.

 

خوزستان

مدارس شهرستان دشت آزادگان در دو نوبت صبح و عصر فردا سه‌شنبه تعطیل شد. علت این تصمیم به دلیل جاری شدن سیلاب در برخی مناطق این شهرستان است. همچنین مدارس شهرستان اندیکا نیز فقط در نوبت صبح تعطیل اعلام شده است.

 

آذربایجان غربی

نواحی یک و دو ارومیه در تمامی مقاطع تحصیلی شهری و روستایی، تمامی مقاطع تحصیلی انزل، تمامی مقاطع تحصیلی نازلو، تمامی مقاطع تحصیلی اشنویه، تمامی مقاطع تحصیلی پیرانشهر تعطیل است. همچنین «سیلوانا» در تمامی مقاطع تحصیلی، «صومای برادوست» تمامی مقاطع تحصیلی، نقده تمامی مقاطع تحصیلی، مهاباد مقطع ابتدایی شهری و روستایی، سلماس مقطع ابتدایی شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی، بخش قطور و صفاییه خوی تمامی مقاطع تحصیلی و چالدران مقطع ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و فعالیت مدارس متوسطه دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

 

لرستان

تمام مدارس نوبت صبح و عصر منطقه «کاکاوند» به غیر از مدارس شهر «هفت چشمه» فردا سه شنبه تعطیل می باشد. همچنین تمام مدارس نوبت صبح منطقه قلایی و بسطام شهرستان سلسله نیز تعطیل اعلام می شود. تمامی مدارس نوبت صبح روستایی آموزش و پرورش نورآباد و همچنین مدارس نوبت صبح ابتدایی و متوسطه اول شهری نورآباد فردا سه شنبه تعطیل است. در منطقه طرهان نیز تمام مدارس نوبت صبح این منطقه تعطیل اعلام شد.

 

آذربایجان شرقی

فردا سه شنبه۹ بهمن ماه در ورزقان تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهد بود. در شهرستان بستان آباد نیز تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهد بود. در شهر خواجه نیز مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح با تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهد کرد.

 

خراسان

با توجه به افزایش غلظت آلاینده های مشهد، مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در نوبت صبح، در روز سه شنبه، نهم بهمن 97 در تمامی مقاطع تعطیل است.

نظرات

در ادامه بخوانید...