حوادث - صفحه 6

حوادث

5 دی 1396

جانشین فرمانده ناجا گفت: بحمدالله وضعیت امنیتی و انضباطی و موضوعات جرایم در قم و کل کشور کنترل و شاخص ها نسبت به سال گذشته بهتر و به نوعی ایران ۹۶ امن تر از ایران ۹۵ است.

ایران۹۶ امن تر از ایران ۹۵ است

جانشین فرمانده ناجا گفت: بحمدالله وضعیت امنیتی و انضباطی و موضوعات جرایم در قم و کل کشور کنترل و شاخص ها نسبت به سال گذشته بهتر و به نوعی ایران ۹۶ امن تر از ایران ۹۵ است.

4 دی 1396

3 دی 1396