موزه تاریخ طبیعی دهلی در آتش سوخت

ساختمان 6 طبقه آسیب جدی دیده، طبق گزارشات سیستم اطفای حریق خراب بوده

به صورت رسمی تایید شد که متاسفانه تمامی مجموعه موزه تاریخ طبیعی دهلی در آتش سوخت و از بین رفت. شعله های آتش در ساعت 1.30 دقیقه نیمه شب سه شنبه شروع شد و تمامی ساختمان را در بر گرفت.
آتش نشان ها از رسیدن آتش به طبقه اول و همکف ساختمان موزه جلوگیری کردند.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.