برای اولین بار، سلولهای زنده ، پیوندهای کربن سیلیکون را تشکیل دادند

زندگی اما نه بعنوان چیزی که من میدانم
به گزارش  (سیارک) دانشمندان موفق شده اند که سلولهای زنده را برای ایجاد پیوندهای کربن سیلیکون مدیریت نمایند، که نشان‌دهنده این است که برای اولین بار ، طبیعت میتواند ، برای ساختن بلوکهای سازنده‌ی بدن موجودات زنده، با سیلیکون که یکی از فراوان‌ترین عناصر در روی کره زمین است ترکیب شود.


در حالیکه دانشمندان، قبل از این، به پیوندهای کربن سیلیکون دست یافته بودند این پیوندها در هر چیزی، مثل رنگها، و نیمه هادیهای کامپیوتری و صفحات تلویزیون وجود دارد اما این مواد، تاکنون در طبیعت بدن موجودات یافت نشده بودند، و این سلولهای جدید ، به ما کمک میکنند تا به میزان بیشتری، در باره احتمال ایجادِ زندگیِ مبتنی بر سیلیکون در هر جایی از جهان، درک مناسبی پیدا کنیم. (سیارک)
سیلیکون، پس از اکسیژن، دومین عنصر فراوان در پوسته زمین میباشد، با اینحال؛ هنوز در زندگی بیولوژیکی، مورد استفاده قرار نگرفته و نقشی نداشته است.
اینکه چرا سیلیکون تاکنون هیچگاه در هیچ نوعی از بیو‌شیمی مشارکتی نداشته است، بعنوان یک معمای طولانی مدت برای دانشمندان مطرح است، زیرا، در تئوری، این ماده میبایست همانند شکلهای زیستیِ مبتنی بر کربن، به آسانی در ایجاد شکلهای زیستیِ مبتنی بر سیلیکون، در سیاره‌ی ما، تکامل می‌یافت.
نه تنها، کربن و سیلیکون در پوسته زمین فراوان هستند، بلکه این دو ماده از نظر ترکیب شیمیایی نیز بسیار به هم شبیه هستند.
یکی از مهمترین مشخصات کربن و سیلیکون ، توانایی آنها برای تشکیل پیوند با چهار اتم به صورت همزمان میباشد. این، بدین معناست که این دو ماده ، برای تشکیل پایه‌های زندگی که ما آنها را پروتئینها و DNA مینامیم، قادر به تشکیل پیوند با یکدیگر، در ملکولهای دارای زنجیره‌ی طولانیِ مورد نیاز میباشند.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک)  

مترجم  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید