قرص ضد بارداری باعث افزایش سطح هورمون عشق می شوند

در
قرص های ضد بارداری

دانشمندان تأثیر داروهای ضد بارداری خوراکی را بر روی تولید "هورمون عشق"  اکسی توسین مطالعه کرده اند.قرص های ضد بارداری باعث افزایش سطح "هورمون عشق" می شوند.


پزشکان مطالعه ای را انجام دادند که در آن 185 زن جوان که قرص های ضد بارداری مصرف می کردند شرکت کردند. وابستگی مستقیمی از سطح اکسی توسین به میزان مصرف دارو یافت شد.قرص های ضد بارداری پیشینه اکسی توسین بالایی را در خون افراد به وجود می آورد.


- اکسی توسین هورمونی است که به طور معمول در طی تعاملات اجتماعی و نزدیکی عاطفی تولید می شود. اکسی توسین بر رفتار اجتماعی تاثیر می گذارد.دانشمندان در تلاشند دلایل تغییر خلق و خوی زنان را تحت تأثیر قرص های جلوگیری از بارداری دریابند. مکانیسم های حساسیت به تغییرات دارو در پس زمینه هورمونی بررسی شده است.

نظرات

در ادامه بخوانید...