29 اردیبهشت 1398

22 اردیبهشت 1398

برندون استارک یا برن سازنده یکی از مردان اولیه در عصر قهرمانان است.
سیارک

بازی تاج و تخت: برندون استارک

برندون استارک یا برن سازنده یا برندون سازنده یکی از مردان اولیه در عصر قهرمانان است. او سازنده خاندان استارک، اولین شاه شمال و اولین لرد وینترفل است. 

تمامی کشته شدگان سریال به ترتیب فصل و اپیزود
سیارک

بازی تاج و تخت: کشته شدگان

در این مقاله با ما همراه شوید تا همه کشته شدگان بازی تاج و تخت را بررسی کنیم، ببینم آیا به زندگی بر خواهند گشت؟ در بازی تاج و تخت راهی غیر از مردن برای حذف شخصیت ها وجود ندارد، تعداد کشته های این سریال قابل شمارش نیست!

18 اردیبهشت 1398

14 اردیبهشت 1398

این بیماری  پس از آن که ناگهان ظاهر شد، شروع به کاهش کرد.
سیارک

مرموز ترین بیماری قرن بیستم که حل نشده باقی مانده است

این داستان یک بیماری وحشتناک، رمز و راز دار است که تا کنون حل نشده باقی مانده است. آیا می دانستید دانشمندان هنوز در مورد منشا بیماری همه گیر آنسفالیت که 5 میلیون نفر را کشت  و درمان آن چیزی پیدا نکرده اند! بله واقعا گیج کننده است!