سیارک - صفحه 13

دانستنی های از جهان

20 مرداد 1397

18 مرداد 1397

سیارک
خلق ارزش از طریق منابع دانش با اجرای اصول خاص و فرآیندهایی از جمله هماهنگی ضمنی از کاربردهای آنها با استراتژی سازمان به دست می آید.

مدیریت منابع دانش

در زمینه رقابتی کنونی، سازمان ها فهمیده اند که دانش، استفاده موثر از آن و دستیابی سریع و استفاده از دانش جدید ، تنها منبع مزیت رقابتی پایدار است . به خصوص، آنها آگاه شده اند که مدیریت منابع دانش، فرصت های کسب و کار را حداکثر و خطر از دست رفتن فرصت ها را حداقل می سازد .

سیارک
زندگی روزمره ما، به دنباله ای از بازی های مداوم و پیوسته، تبدیل می شود که نوعی مسابقه پرشتاب و رقابتی و دیوانه‌وار می باشد.

چرا زندگی ما اینقدر پیچیده است

هیچ تعریف دقیقی از "پیچیدگی"، وجود ندارد. اما این خبر خیلی بدی نیست. تعریف واژه ای مانند "شادی"، چندان ساده نیست، اما همه ما، ویژگیهای آن را کاملا می شناسیم. به همین صورت، با توصیف ویژگیهایی که یک سیستم پیچیده، بایستی داشته باشد و با نگاه انداختن به رفتارهایی که بایستی از خود به نمایش بگذارد، می توانیم ویژگیهای آن را نیز شرح بدهیم.

17 مرداد 1397

سیارک
ESS (یا سرویس های طبیعت) به عنوان یک مفهوم، تنها در دهه 1970 ابداع شد.

ظهور و رشد سرویس های زیست بوم ESS

تلاش های اولیه برای عملیاتی کردن مفهوم ESS به وسیله عده زیادی از اقتصاددان های زیست محیطی با مساعدت بوم شناسان انجام گرفت و از طریق گونه ای از آزمایش های فکری یا شبیه سازی ها، بر تخمین این موضوع متمرکز شد

5 مرداد 1397

2 مرداد 1397

سیارک
فروشنده های وقت نشناسی که با وانت ها و بلندگوهای گوش خراش از صبح تا شب مزاحم مردم هستند. اثاث کهنه، لوازم‌ خانه، یخچال، آلومینیوم و... خریداریم!

وانت های مزاحم

فروشنده های وقت نشناسی که با وانت ها و بلندگوهای گوش خراش از صبح تا شب مزاحم مردم هستند. اثاث کهنه، لوازم‌ خانه، یخچال، آلومینیوم و... خریداریم!

سیارک
این کتاب الکترونیکی یک نگرش ساده و مرتبط را برای درک تجارت جهانی ارائه می کند.

معرفی کتاب در زمینه تجارت بین الملل

ز آنجایی که شرکت ها به صورت وسیع به دنبال بازارهای جالب توجه و به دست آوردن منابع راهبردی و قابلیت ها هستند، آن ها به یک روش منعطف و قابل هدایت برایحصول اطمینان از این موضوع است که زمانی که آن ها جهانی شوند، تولید کننده ارزش نیز خواهند بود.

1 مرداد 1397

سیارک
 هدف هیدروتریت، حذف عناصر نامطلوب از انواع کسرهای نفتی است

هیدروتریت چیست؟

هیدروتریت یکی از عملیات های پالایشی کلیدی می باشد. تفاوت بین هیدروتریت و هیدروکراک این است که، اگرچه حذف سولفور، نیتروژن و فلزات و همچنین هیدروژناسیون درهر دو روی می دهد، اما وزن مولکولی مولکولهای هیدروکربن در هیدروتریت تغییر جزئی دارد

سیارک
عدد اکتان، اندازه توانایی بنزین برای جلوگیری از knocking می باشد.

عدد اکتان و ستان

عدد اکتان، خصوصیات احتراق سوخت های دیزل را منعکس می کند. در اینجا احتراق بایستی به سرعت بعد از تزریق به هوای فشرده گرم ادامه یابد. سوخت های دیزلی نسبت به مخلوطی از ستان (هگزادکان، احتراق سریع) و یک α- متیل نفتالین (احتراق آهسته) تست می شوند

30 تیر 1397

سیارک
نمونه برداری یا بافت‌برداری سینه یک فرایند ساده نیست.

نمونه برداری از سینه

رایج‌ترین نوع (حدود 80%) یک بافت‌برداری شکافی است که در آن با استفاده از عمل جراحی توده مربوطه برداشته می‌شود تا آزمایش‌های میکروسکوپی و هیستولوژیکی توسط یک متخصص پاتولوژی بر روی آن انجام شود. معمولا بیمار در یک بیمارستان بستری می‌شود و مجموعه کاملی از آزمایش‌های تشخیصی قبل از جراحی بر روی او انجام می‌شود.

29 تیر 1397

سیارک
ترموست ها را نمی توان بازیابی کرد.

ترموست چیست؟

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که هر کاری را خودشان انجام می دهند،‌ در جعبه ابزار خود آرالدیت (چسب چند منظوره) دارید دو لوله، یکی رزین چسبنده و دیگری سخت ساز چسبنده تر. آنهارا مخلوط کرده و گرم کنید، آنها واکنش خواهند داد تا پلیمر با دوام،‌ قوی و سختی دهد،‌ برروی هرچیزی که قرار داده اید آن را بچسبانید.

سیارک
سرریز کلید پیانویی (PKW) یک نوع از سرریزهای کنگره‌ای است که دارای کارایی هیدرولیکی مؤثری به ویژه در ارتفاع‌های پایین است.

سرریز کنگره‌ای سد

سرریز کلید پیانویی (PKW) امروزه در حوزه مهندسی هیدرولیک به خوبی شناخته شده است و شکل به خصوص آن‌ها برای هر شخصی آشنا به نظر می‌رسد. با این وجود ظرفیت تخلیه سرریز کلید پیانویی وابسته به پارامتر‌های بسیاری است و هنوز هم تخمین آن بسیار پیچیده است.