کاشت دریچه آئورتی از طریق پوست

در


(سیارک)از سال 1960 زمانی که دکتر آلبرت استار اولین جایگزینی طولانی مدت موفق دریچه میترال را با دریچه توپی محبوس انجام داد، جراحی قلب باز جهت تعمیر یا تعویض دریچه های قلب به یک درمان استاندارد تبدیل شد.
با وجود پیشرفت هایی که در جایگزینی های دریچه قلب مصنوعی صورت گرفته است، برخی بیماران برای جراحی نامزدهای مناسبی نیستند.هدف درمان دریچه از طریق پوست، یا حداقل تهاجم کاشت دریچه های قلبی در بیماری است که برای جراحی قلب باز نامزد نیست.زیر پوستی اشاره به روش پزشکی دارد جایی که دسترسی به قلب از طریق سوراخ سوزن پوست انجام می گیرد، به جای استفاده از روش "باز" جایی که قلب در معرض استفاده از چاقوی کوچک است.

دریچه زیر پوستی کربیر ادواردز

درمان جایگزینی دریچه آئورت از راه پوست ابتدا در سال 1992 توسعه یافت.ابتدا با روش انتگراد انجام گرفت، یا روشی که در آن جهت الحاق کاشت با جهت جریان بوده است.در ابتدا، دریچه بر روی یک کاتر از طریق دریچه چپ، به سمت بطن چپ و در نهایت ریشه آئورتی تحویل داده می شود.این روش اولیه مشکل ساز می باشد.در برخی بیماران بنابه دلایلی، به خصوص در جایگزینی های دریچه آئورتی خروجی های ضعیفی وجود دارند.از طرف دیگر نتایج بهتری در جایگزینی دریچه ریوی وجود دارد .در این نوشته در سال 2006، مدرن ترین روش در کاشت دریچه آئورت از طریق پوست یک روش پس گستر، یا "در برابر جریان" می باشد."گروه وب" به توصیف روش جدید پس گستر می پردازد که در آن اندام مصنوعی از طریق شریان ران وارد آئورت می گردد.
اندام مصنوعی توصیف شده دریچه پوستی کاربیر-ادوارد برگرفته از شرکت علوم زندگی ادوارد می باشد.اندام مصنوعی در شکل بالا نشان داده می شود.این اندام از فنر استیل ضد زنگ با دریچه اسبی متصل ساخته شده است، که به یک سر آستین پارچه ای متصل شده است.دریچه از طریق شریان ران بر روی کاتر 22F (7.3 میلی متر) یا 24F (8 میلی متر) وارد آئورت می شود.کاتر قابل هدایت و انعطاف بوده منجر به دستکاری اندام مصنوعی از طریق دریچه آئورت اصلی می شود.جهت کاهش بازده قلبی در طول استقرار دریچه، جایگزینی سریع بطنی مورد استفاده قرار می گیرد.
وب و همکاران به توصیف استقرار پروتز دریچه آئورتی از طریق پوست در 18 بیمار با سن 75 تا 87 می پردازند افرادی که جراحی برای آن ها یک گزینه نبوده است.کاشت در 14 بیمار موفقیت آمیز بود.منطقه دریچه آئورت از 0.6 سانتی متر مربع قبل از عمل به 1.6 سانتی متر مربع پس از عمل افزایش یافته است.نویسندگان به نتیجه رسیدند که، "این تجربه اولیه نشان می دهد که کاشت دریچه آئورتی از طریق پوست در بیماران انتخاب شده با ریسک بالا با نتایج کوتاه مدت مطلوب امکان پذیر می باشد"ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...