چگونه باتری های UPS RB63 را در یک APC S20 BLK تعویض کنیم

در


این ستون اساساً بر روی یک روش جهت سودمندی شخضی ایجاد شده است چراکه من در مجموع پنج واحد واحد پشتیبانی باتری APC S20 BLK دارم که در خانه چیزهای متنوعی از لوازم AV گرفته تا قفسه ای از سرورها را به کار می اندازند. این بدان معناست که احتمال دارد نیاز باشد بسته ی باتری را در هریک از این واحدها در هر زمان داده شده ای تعویض کنم. اما اغلب بدون پاره ای از کمک های تصویری، این کار برای یادآوری چگونگی اتصال درونی آن ها کافی نیست.
در صورتی که بر روی این صفحه به عنوان نتیجه ی یک جستجو رسیده باشید، هدف از ستون های قبلی بنده که در مورد پس انداز پول در باتری های UPS بود (این ستون بیان کننده ی چگونگی است و در واقع باتری های خاصی را جهت استفاده در نظر می گیرد) موضوع مطالعاتی باارزشی است. MSRP یک بسته باتری RB36 برابر با $173 است. قیمت خیابانی آمازون حدود $160 است. اما بسته ای از چهار باتری UB1920 را می توان با قیمتی کمتر از نصف آن خریداری نموده (آخرین خرید من $76 بود که توسط EBay حمل شد) و جهت بازسازی بهتر بسته ی اصلی باتری از نوع جدید آن بکار برد. از آنجایی کلمه ی "بهتر" را بکار می برم که باتری های اصلی واحدهایی 12V 7Ah هستند در حالی که نوع UB1920 که من خریداری کردم واحدهای 9Ah است- به این معنی که زمان اجرای مبتنی بر باتری طولانی تری را ایجاد می کنند.
در زیر توصیف تصویری سریعی از چگونگی برداشتن بسته ی قدیمی باتری RB63 از یک APC S20BLK، تعویض باتری-های درونی با جانشین های بعدی و قرار دادن مجدد تمامی چیزها با هم است. همچنین می توان این کار را به صورت یک "تعویض گرم" انجام داد- بدان معنا که لازم نیست واحد را برای تعویض بسته ی باتری عوض کنید. فقط باید دعا کنید که برق در حین برداشتن بسته ی باتری قطع نشود!

حلقه ی جلویی را از واحد برداشته و گیره ی فلزی باتری را باز کنید.

باتری را به بیرون بکشید و این کلیدهای بالایی را برای کامل آن فشار دهید.

بسته ی باتری را روی زمین صاف قرار داده و تمامی سه پیچ خارجی آن و همچین کاور آن را بردارید.

سیم بندی باتری های اصلی را در نظر گرفته و اتصال آن ها را قطع و خارج سازید.

باتری های جدید را برای نصب باز کنید.

باتری های جدید را در بستر بسته ی باتری نصب کنید.

باتری های جدید را به طور عینی به قدیمی ترها متصل کنید. ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...