مهم‌ترین رقیب محصولات کشاورزی

در


علف‌های هرز، مهم‌ترین رقیب محصولات کشاورزی در تامین آب و دیگر مواد مورد نیاز محصولات کشاورزی هستند. بنابراین به منظور رشد کامل محصولات کشاورزی، این علف‌های هرز باید نابود شوند. روش‌های مختلفی به منظور مبارزه با علف‌های هرز وجود دارند. روش‌های دستی، روش‌های مکانیکی و استفاده از علف‌کش‌ها سه نمونه از روش‌های مبارزه با علف‌های هرز می‌باشند. در میان این سه روش استفاده از علف‌کش‌ها متداول می‌باشد.علف‌کش‌ها یکی از مهم‌ترین نهاده‌ها هستند که مستقیماً بر سلامت بشر تاثیر می‌گذارند. علف‌کش‌ها مدت‌هاستکه به عنوان یکی از راه‌های مبارزه با علف‌های هرز استفاده می‌شوند.استفاده بهینه از علف‌کش‌ها سال‌هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. روش‌ سنتی که در آن کل مزرعه بصورت یکنواخت مورد پاشش قرار می‌گیرند، دارای دو اشکال عمده می‌باشد 1- تهدید سلامت بشر بدلیل مصرف بیش از حد علف‌کش‌ها و 2- آلودگی محیط زیست. 

با توسعه مکانیزاسیون، از علف‌کش‌ها بصورت یکنواخت در تمام سطح مزرعه استفاده گردید. این روش سه اشکال عمده دارد، اول اینکه ممکن است برخی از قسمت‌های مزرعه علف‌هرز نداشته باشد اما به علت پاشش یکنواخت آن نواحی نیز مورد پاشش قرار خواهند گرفت، دوم اینکه امکان انجام پاشش متناسب با نوع علف‌هرز وجود ندارد و در نهایت باعث افزایش هزینه کشاورز می‌شود. به منظور غلبه بر مشکلات ذکر شده، استفاده از کشاورزی دقیق پیشنهاد می‌گردد. کشاورزی دقیق دارای وظایف مختلفی از جمله پاشش بهینه نهاده‌های مختلف در زمین زراعی می‌باشد. بنابراین راه جایگزین با استفاده از کشاورزی دقیق، پاشش متناسب با نوع و تعداد علف‌های‌هرز می‌باشد، بنابراین قبل از پاشش باید نوع و تعداد علف‌های هرز شناسایی شود. یکی از روش‌‌ها جهت تشخیص علف‌های هرز، بینایی ماشین می‌باشد. بطور کلی، سیستم‌های بینایی ماشین وظیفه‌ی تصویربرداری، استخراج خصوصیات از گیاهان و سپس طبقه‌بندی آن‌ها را دارند. نوع خصوصیات استخراجی از گیاهان و همچنین چگونگی طبقه‌بندی انواع مختلف گیاهان، کیفیت طبقه‌بندی راتعیین می‌کند.

خصوصیات مختلفی جهت استخراج از گیاهان وجود دارند که عمده‌ترین آن‌ها خصوصیات شکلی، ثوابت ممانی، خصوصیات رنگی، خصوصیات بافتی و استفاده از ماتریس‌های هم‌اتفاقی می‌باشند. در چند سال اخیر استفاده از ترکیب پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی به منظور طبقه‌بندی علف‌های هرز مختلف توسط محققان مورد توجه بوده است.ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...