سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری

در


(سیارک) تلاقی راه‌اندازهای صنعتی، از جمله افزایش گسترش تولید نیروی تجدیدپذیر، هزینه سرمایه بالای مدیریت تقاضاهای اوج شبکه، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های شبکه برای قابلیت اطمینان، علاقه و اهمیت جدیدی در سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی ایجاد کرده است.

فواید تکنولوژی‌های سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری (BSSs) برای ارائه خدمات برای انواع کاربردها جهت رسیدگی به چالش‌های ناشی از این تغییرات اساسی ارزیابی و گسترش داده می‌شوند.

الزامات برای هر کاربرد شامل جزئیات در رابطه با موارد استفاده خاص و مدل‌های کار، خروجی و استمرار توان، مقادیر مجاز و مزایای سیستم، نیازهای فیزیکی، ارتباطات و جریان داده‌ها و مسائل عملیاتی و ایمنی است. اندازه سیستم‌ها در کاربردها و تقاضاها متفاوت می‌باشند. در کاربرد عملی، اقتصاد سیستم ذخیره‌سازی باتری (BSS)، ظرفیت تخلیه (MW)، مدت زمان، و ظرفیت ذخیره انرژی (MWh) بایستی در نظر گرفته شود. بهینه‌سازی ظرفیت سیستم باید  به منظور تعیین ترکیب بهینه تکنولوژی‌ها و کاربردها مورد آنالیز قرار گیرد.
نصب و راه‌اندازی تجهیزات سیستم ذخیره‌سازی باتری (BSS) در سیستم یک تکنیک عملی برای افزایش انعطاف‌پذیری سیستم عامل است. مواردی از نصب و راه‌اندازی عملی سیستم های ذخیره‌سازی باتری (BSSs) پایدار در مقیاس بزرگ برای سودمندی وجود داشته است. در بعضی مطالعات  تأکید شده است که امنیت و بهره‌وری عملیات سیستم می‌تواند از طریق شارژ یا تخلیه سیستم ذخیره‌سازی باتری (BSS) افزایش یابد، که عمدتاً به کاربردهای توزیع خط تغذیه و کاربردهای برنامه‌ریزی زمان‌بندی ریزشبکه محدود می‌شود.
اگرچه در بعضی مطالعات  سیستم ذخیره‌سازی باتری (BSS) به عنوان روش برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر در بهره‌برداری انرژی تجدیدپذیر مبتنی بر سیستم‌های تولید نیرو درنظر گرفته شده است، در این مطالعات ویژگی‌های تصادفی یا احتمالی انرژی تجدیدپذیر منظور نشده است، بنابراین، تا حدودی این نتایج متفاوت از عملیات واقعی باقی می‌ماند. در تعداد کمی از مطالعات عدم اطمینان از بعضی پارامترهای ورودی منظور شده است، اما در برنامه‌ریزی عملیات محدودیت‌های ظرفیت شارژ و تخلیه در نظر گرفته نشده است یا استراتژی کنترل سیستم ذخیره‌سازی باتری (BSS)  یک مدل ریاضی از شارژ یا تخلیه سیستم های ذخیره‌سازی باتری (BSSs) برای آنالیز جریان برق تا مواجه با نیازهای عملیاتی عملی را مطرح کرد؛ اما، این مدل تنها برای اندازه و مکان خاص سیستم های ذخیره‌سازی باتری (BSSs) قابل اجرا است.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...