تشخیص دلار تقلبی

در

 

1. جنس دلار با کاغذ عادی متفاوت است.

با لمس پول می توانید جنس خاص آن را تشخیص دهید.


2. دلار اصل بسیار نازک است.

فشار دستگاه های چاپ باعث شده دلار واقعی و اصل بسیار نازک تر از کاغذ معمولی باشد.


3. کیفیت چاپ

به تصویر مرکزی دقت کنید، تصویر دلار تقلبی محو است یا چاپ با کیفتی ندارند.

 

4. به شماره سریال دقت کنید،

تمامی اعداد و حروف باید در یک خط مستقیم چاپ شده باشد. شماره سریال اسکناس ها تکراری نیست.

 

5. دلار واقعی دارای یک نخ مخفی است

دلار واقعی مانند پول های خودمان دارای یک نخ نامرئی است و وقتی دربرابر نور قرار بگیرد قابل مشاهده است.


6. نخ نامرئی در برابر نور ماورای بنفش درخشان است.


7. تصویر نامرئی

تصویر مرکزی به صورت نامرئی در بخش خالی سمت راست دلار چاپ شده است که در برابر نور معمولی قابل رویت است.

 

دلارهای قبل از 2006

دلار هایی با سال چاپ قبل از 2006 که معروف به دلارهای رنگی یا سری A هستند. این دلارها تقلبی نیستند ولی در ایالات متحده امریکا فاقد اعتبار هستند. امریکا برای جلوگیری از تقلب در چاپ سری های قدیمی را از معاملات حذف کرده است. این دلارها در کشور های دیگر معامله می شوند و در بازار قیمت پایین تری دارند.

 

در نهایت با خرید دلار از صرافی های نگران موارد فوق نباشید، اگر به پولی شک کردید از گرفتن آن خودداری کنید و موارد را حتما به پلیس اطلاع دهید.

نظرات

در ادامه بخوانید...