آیا قشر حرکتی (محرکه)، میتواند موجب جلوگیری از ایجادحرکت شود

تحقیقات جدید ، میتوانند موجب ایجاد تفکر مجدد در مورد اصول اساسی ِ علوم اعصاب شوند. به میزان زیادی اعتقاد براین است که غشای حرکتی ، که ناحیه‌ای در غشاء مغزی است، با ارسال دستوراتی به سایر نواحی مغز و نهایتا به نخاع ، میتواند موجب ایجاد حرکت شود. اما با توجه به نظر دانشمند مرکز علوم اعصاب، Christian Laut Ebbesen و همکارانش ، حقیقت ممکن است چیز دیگری باشد: قشر حرکتی (محرکه) ممکن است؛ به همان اندازه، ، موجب متوقف شدن (سرکوب) حرکات شود. (سیارک)
Ebbesen و همکارانش، قشر محرکه (حرکتی) ِ سبیل موش (VMC) ، یعنی ناحیه‌ای که به نظر میرسد که موجب ایجاد جنبش در سبیل ها می‌شود، را مورد بررسی قرار دادند. آنها در ابتدا، متوجه شدند که اعصاب در ناحیه VMC ، در طی بازه‌های زمانی‌ای که سبیلهای موش در حال استراحت هستند، بیشتر فعال هستند، بعنوان مثال، مثل این مورد:


وجود سلولهایی که عملکرد آنها دارای رابطه منفی با حرکات، میباشد، جالب است؛ این بخودی خود، چیزی را ثابت نمیکند. شاید آن سلولها، کاری را به غیر از کنترل حرکتها انجام میدهند؟ بهر حال، Ebbesen و همکارانش، سعی کردند که نشان دهند که تحریک الکتریکی VMC ؛ موجبِ توقف حرکت ِ سبیل میشود. آنها، یک دارو (لیدوکایین) را برای متوقف کردن فعالیت VMC بکار بردند ، ولی استفاده از این دارو، موجب حرکت سریعترِ سبیلهای موش شد.
Ebbesen و همکارانش، میخواستند نشان دهند که نقش بازدارندگیِ VMC ، ممکن است به سایر نواحیِ قشرِ حرکتیِ موش و نیز به حرکتهای سایر مناطق، بغیر از سبیل، نیز گسترده شود:(سیارک)
موش، میتواند پس از سوزاندن قشر حرکتی(محرکه)؛ یک سری مهارتهای تمرین شده و آموخته شده را انجام دهد، اما وجود قشر حرکتی برای آنها، جهت یادگیریِ یک وظیفه بازداری از یک رفتار، لازم است (آنها باید؛ به تعویق انداختن فشردنِ اهرم را یاد بگیرند). در هنگام شنا، موشهای دست نخورده، اندامهای جلویی خود را ثابت نگه میدارند و فقط با اندامهای پشتی خود شنا میکنند. پس از سوزاندن قشر حرکتیِ مربوط به اندامهای جلویی، موشها با اندامهای جلوییِ خود نیز شنا میکنند.
اما در مورد انسانها چطور؟ Ebbesen و همکارانش، ذکر کردند که" از نظر تاریخی، توجه زیادی به سمت بررسی و مطالعه اثرات حرکتیِ مثبت تحریک قشر حرکتی در انسان ، وجود داشته است ، و آنها اذغان کرده اند که شواهد روشنی از وجود اتصالات تحریکی ، مستقیم از عصبهای موجود در قشر حرکتیِ منطقه‌ی دستِ پستانداران به نخاع آنها وجود دارد. با این حال، آنها می گویند که در مورد عملکرد بازدارندگی ِ قشر حرکتی انسان ، نیز شواهد زیادی وجود دارد:
بیماران انسانی ، ایجاد ناتوانی حرکتی را بعنوان یک اثر غالب ِ ناشی از تحریک غشای حرکتی با استفاده از عمل جراحی ، گزارش کردند. وجود این نواحی حرکتی منفی در M1، که تحریکِ آن، موجب توقف ِ حرکت میشود، یک نتیجه قطعی است.......البته وجود ضعف ماهیچه ای، در بیمارانی که دارای ضایعات در M1 یا بخش هرمی هستند، بعنوان یک نشانه (سمپتوم، نشانه مرض) محسوب میشود، علائم برجسته، عبارتند از آتاکسی ( از دست دادن کنترل بر روی حرکات) اسپاسم، تشنج عضلانى( کلونوس) و hyperexcitability رفلکسها . (سیارک)
به طور کلی، در این مقاله، یک یاد آوری جالب در مورد این‌که قشر حرکتی ، حداقل، مسئول متوقف نمودن حرکتها و نیز تحریک آنها میباشد، ارائه شده است. اما این موضوع، موجب ایجاد یک سوال میشود: اگر این قشر بعنوان یک بازدارنده یا یک "ترمز" است، در چه زمانی ، شتاب دهنده است؟ من این سوال را از Christian Ebbesen پرسیدم. پاسخ وی اینگونه بود:
جدیدا موشهایی شناسایی شده‌اند، که بدون وجود VMC و یک مولد الگوی زیر‌قشری برای ایجاد حرکت، هنوز هم میتوانند دارای حرکت و جنبش در سبیل خود باشند. احتمالا حرکت و جنبش ، اغلب در ساقه مغز و در پاسخ به یک ورودی حسی یا انگیختگی آغاز میشود. نقش اصلی قشر حرکتی؛ ممکن است ایجاد هماهنگی و توازن در این حرکتها باشد...بزرگترین موضوع غافلگیر کننده در مطالعه ما این است که به نظر میرسد که این "انتخاب" قشری در مورد نوع خروجیِ حرکتی از مجموعه‌ی قشری ، بجای آغاز حرکتها، با متوقف سازی آنها کار میکند.
علوم اعصاب کلاسیک اصلی (مثلا، مورد Phineas Gage) ، بر روی عملکرد لوبهای قدامی در بازداری از رفتار نامطلوب تاکید کرده است، اما مطالعه قشر حرکتی –که یک ناحیه جلویی بزرگ است- بر روی این جنبه‌ی حیاتی از کنترلِ حرکت، تمرکز نکرده است. در یک مفهوم بسیار وسیع، مشاهدات ما نشان میدهند که عملکرد قشرِ حرکتی جوندگان , فقط برای تولید حرکت و جنبش نیست، بلکه همچنین برای انتخاب و توقف حرکتهای نادرست نیز میباشد.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک)  

مترجم  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید