بزرگترین عدد اول

ریاضی‌دانان دانشگاه مرکزی میسوری، عدد اول جدیدی را کشف کرده اند. عدد اول M74207281 به عدد اول مرسن نام گذاری شد و با ضرب 74 میلیون و 207 هزار و 2811 عدد دو در یکدیگر و کسر یک از آن حاصل شده است.این عدد از 22 میلیون و 338 هزار و 618 رقم تشکیل شده و تقریبا 5 میلیون رقم بزرگ‌تر از عدد اول رکوردشکن پیشین است. اعداد اول به اعدادی می گویند که تنها بر خود و یا عدد یک تقسیم پذیرند.

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام