آیا هر فضای تاریخی را می توان موزه کرد؟

زیست بوم- گردشگری: این یک پرسش است که چرا بناهای تاریخی که برای ایجاد موزه استانداردهای لازم را ندارند، به موزه با کاربری های متفاوت تبدیل می شوند، موزه پوشاک سلطنتی یا موزه هنرهای زیبا و حتی ساختمان های کوچک قرار گرفته در مجموعه باغ موزه سعدآباد!

باغ - موزه بودن فضای اطراف این مجموعه ها، دما و رطوبت استاندارد خاص برای هر کدام از بناهایی که امروز به عنوان موزه استفاده می شوند و حتی فضاهای سبز موزه ای هر کدام معیارهایی هستند که به اعتقاد برخی از موزه داران این فضاها را به عنوان یک فضای موزه ای قبول نمی کنند.

محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی در این زمینه به ایسنا می گوید: اعتقاد راسخ ما این است که هر کاخ یا بنای تاریخی، تا حد امکان باید به موقعیت اولیه خود تبدیل شود، مانند کاخ ملت یا کاخ سبز تا مردم فضای واقعی این بناها را ببینند. بنابراین حتی الامکان باید مانند فضاهای اولیه باشند.

او با این وجود ادامه می دهد: از سوی دیگر، برخی کاخ های موجود در سعدآباد حتی قبل از انقلاب بدون استفاده، خالی یا در حال مرمت بودند و اشیائی در آن ها وجود نداشته که بتوان از آن ها به عنوان کاخ موزه استفاده کرد، مانند موزه پوشاک سلطنتی یا موزه استاد فرشچیان. از سوی دیگر، برخی بناهای مجموعه سعدآباد مخصوص تدارکات و پشتیبانی برای خانواده پهلوی بودند و هیچ جاذبه ای در حالت عادی برای دیدن نداشتند.

وی تاکید می کند: به همین دلیل تلاش کردیم با دادن برخی کاربری ها به این نوع بناهای تاریخی در مجموعه سعدآباد، آن ها را برای نمایش عمومی آماده کنیم.

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد توضیح می دهد: در مجموعه های فرهنگی-تاریخی مانند سعدآباد، بعضا ساختمان هایی وجود دارند که برای خدمات، پشتیبانی، انبار آذوقه یا حتی انتظامات در دوره های حکومتی قبلی استفاده می شدند و امروز هیچ جاذبه ای برای دیدن ندارند، بنابراین معتقدیم برای نمایش این نوع فضاها باید فکری برای موقعیت شان داشت و سپس آن ها را برای بازدید آماده کرد.

او معتقد است: ایجاد موزه هایی با کاربری های مختلف مانند مرکز اسناد، موزه عکس یا موزه لباس مناسبت ترین کاربری برای این نوع موزه ها هستند.

برای شناخت هر دوره ی تاریخی به کدام شهر برویم؟

وی همچنین با تاکید بر این که هر بنایی که در هر کدام از دوره های تاریخی ساخته شده باید نشان دهنده همان دوره تاریخی در دوره معاصر باشد، ادامه می دهد: نگاه مان این است که «سعدآباد» باید یک مکان برای پهلوی شناسی باشد، «کاخ گلستان» به مکانی به عنوان قاجارشناسی و «نیاوران» مکانی برای شناساندن دوره پهلوی دوم تبدیل شود.

او بیان می کند: از سوی دیگر اگر کسی بخواهد دوره ی صفوی یا قبل از قاجار را ببیند باید به اصفهان سفر کند یا برای شناخت دوره ی زندیه باید به شیراز برود و حتی دوره افشار را می توان به صورت کامل در مشهد شناخت.

می توان برای موزه ها محوریت و محدودیت مشخص کرد

سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اظهار می کند: باید تلاش کنیم سعدآباد 50 سال دیگر نیز در همین حالت باقی بماند تا باغ آرایی در دوره پهلوی یا معماری این دوره برای همیشه باقی بماند.

او اضافه می کند: یکسری از فضاها که امروز دیگر کارایی ندارند می توانند موزه آلبوم خانه یا موزه عکس قاجار باشند تا برای شناخت مردم از دوره های مختلف قابل استفاده باشند. در واقع اگر بتوانیم حتی هنر مدرن و هر چه که مربوط به عصر پهلوی است را به همان صورت داشته باشیم یک اتفاق خوب است، بنابراین می توان برای این مجموعه کاخ ها محوریت و محدودیت مشخص کرد.

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی ادامه می دهد: ما نمی توانیم یک کاخ جدید ایجاد کنیم اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید یک موزه ایجاد کنیم. این اتفاق درست مانند اتفاقی است که در همه موزه های دنیا نیز رخ می دهد. 80 درصد موزه های دنیا یا ساختمان هایشان به حالت اولیه برمی گردند و کاربردی بناهایی شان موزه است.

وی محوطه ی جهانی تخت جمشید را نیز از این قضیه مستثنی نمی داند.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام