نسخه 4.74 اپدیت PS4 توسط سونی منتشر شد

در

جدیدترین آپدیت برای PS4 منتشر شده است. به گفته سونی این آپدیت برای افزایش کارایی سیستم و ارتباط با شبکه PSN لازم است.

پیشنهاد می شود از طریق خود دستگاه متصل به اینترنت آپدیت را نصب کنید.

نظرات

در ادامه بخوانید...