کلید زندگی شاد

هر فردی ذهنی دارد، تعداد کمی از ما درک عمیقی از طبیعت و عملکرد ذهن داریم. برای مثال، اگر ما مطالعه و آموزشی درباره تکنیکهای بودا نداشته باشیم، احتمالا چیزی درباره انواع مختلف ذهن نمی دانیم، اینکه چگونه ایجاد می شوند، و چه تاثیری در زندگی ما دارند. بنابراین، تشخیص ذهن با تقوا از ذهن نا مقدس سخت است. چرا درک ذهن ضرورت دارد؟ جواب ساده و منطقی است. شادی و در رنج بودن حالتهای ذهنی هستند، و بنابراین اگر ما بخواهیم که از رنج آزاد باشیم و از شادی واقعی لذت ببریم ما نیاز داریم تا درک عمیقی در مورد ذهن و کنترل آن داشته باشیم. روش دیگری برای بهبود کیفیت زندگی در اکنون و آینده وجود ندارد.(سیارک


در سالهای اخیر اطلاعات و کنترل ما بر دنیای بیرونی به طور چشمگیری افزایش یافته و در نتیجه ما شاهد توسعه خیره کننده مواد بوده ایم. اما نتیجه آن افزایش در شادی انسان نیست. رنج کشیدن در دنیا کاهش نیافته است و مشکلات کم نشده است. در مقابل، میتواند گفته شود که مشکلات و رنج ها از قبل نیز بیشتر شده است. بنابراین، به وضوح میتوانیم ببینیم که علت شادی و راه حل مشکلات ما هرگز به وسیله افزایش اطلاعات یا کنترل ما به جهان خارج یافته نخواهد شد. رنج و شادی تنها داخل مغز ایجاد میشود و مبدا و منشا آن خارج از ذهن نمیباشد. اگر شما میخواهید شادی پایدار داشته باشید و از رنج و عذاب رها باشیدباید درک خود را از ذهن بهبود دهید.
زمانی که کارها مسیر درست خود را طی نمیکنند و یا ما سختی هایی را در زندگی تجربه میکنیم واکنش ما توجه به موقعیت به عنوان مشکل است، اما در واقع بدون توجه به مشکلی که ما تجربه میکنیم مشکل از ذهن ما بر میخیزد. اگر ما به مشکلات زندگی با یک ذهن قدرتمند و مثبت پاسخ دهیم دیگر برای ما مشکل محسوب نمیشوند. در واقع ما آنها را به عنوان چالش یا فرصتی برای رشد معنوی در نظر میگیریم. مشکلات تنها زمانی به وجود می آیند که ما در برابر موقعیتهای سخت با ذهن منفی پاسخ میدهیم. بنابراین، اگر ما بخواهیم از مشکلات رها شویم باید کنترل ذهنمان را در دست گیریم.(سیارک


منبع مشکلات ما


با توجه به اینکه همه ما پتانسیل نا محدودی برای صلح و شادی در ذهنمان داریم، ما ممکن است از اینکه چرا شاد و صلح جو باقی ماندن کار سختی است شگفت زده شویم. این به خاطر اوهامی است که ذهن ما را پر کرده و مزاحم صلح درونی ما میشود. اوهام مسیرهای تحریف شده هستند مانند آینه های کج و معوج که یک دنیای تحریف شده را نشان میدهند. اوهام خشم، برای مثال، سایر انسانها را بد جلوه میدهند، اما حقیقتا چیزی به عنوان فرد ذاتا بد وجود ندارد. افراد آرزومند، در سوی دیگر، این اشیا را به عنوان منبع واقعی از شادی و خوبی ذاتی میدانند. اگر ما یک میل قوی قوی برای خوردن بستنی داشته باشیم، بستنی ذاتا یک چیز مطلوب به نظر میرسد. اما اگر ما پرخوری کنیم و شروع به احساس بیماری کنیم، دیگر خوشمزه به نظر نخواهد رسید و حتی شاید چندش آور نیز باشد. این نشان میدهد که بستنی به خودی خود خوشمزه یا چندش آور نیست. این ذهن فریب خورده ای از تعلقات است که همه نوعی از کیفیتهای مطلوب را به اشیائ نسبت می¬دهد.(سیارک
همه اوهام به این روش عمل می کنند، نسخه تحریف شده از واقعیت خود را به روی این دنیا طرح میکنند و سپس اگر صحتداشت به این طرح تحریف شده نسبت میدهد. زمانی که اوهام ما در ذهن ما شکل میگیرد ما واقعیت را گم میکنیم و اشیاء همانگونه که هست نمیبینیم. به خاطر اینکه ذهن ما تحت کنترل حداقل اشکال نامحسوسی از تحریفها هستند، بی علت نیست که به طور دائم تحت استرس، پریشانی و پریشانی هستیم. این شبیه این است که دائما دنبال سراب باشی، و زمانی که این تعقیب ثمربخش نباشد نا امید کننده میشود.(سیارک

شاد و پرطراوت باشید...نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید...

مترجم itrans.ir  

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید