مشارکت فعالانه مشتریان در فرایند نوآوری شرکت ها

(سیارک) مشارکت مشتری در طول فرایند نوآوری اخیراً به عنوان یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی شرکت ها مطرح شده است. بدین وسیله، مشتریان فعالانه در فرایند نوآوری شرکت مشارکت می کنند و فعالیت-هایی را که به صورت سنتی توسط کارمندان شرکت انجام می شدند به عهده می گیرند. به رغم اهمیت پیشنهادی آن، پژوهش های پیشین یافته های متناقضی را در خصوص اثر آن، ماهیت مشتریان مشارکت کننده و کانال های ارتباطی مشارکت آنها آشکار کرده اند. برای اینکه تصویر واضح تری از این موضوع داشته باشیم می توان گفت دانشی که به صورت مشارکتی توسط مشتری ایجاد شده ابتدا از دید ابعاد ارزش کلیدی آن (مرتبط بودن، تازگی و هزینه ها) توصیف شده و سپس اثر آنها روی خروجی های مختلف نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن، این مطالعه به بررسی نقش پیشین عوامل تعیین کننده ی مشتری (یعنی ویژگی های کاربر پیشرو و نزدیکی مشتری - شرکت) روی همین ابعاد ارزش دانش می پردازد. سرانجام، این موضوع مورد کاوش قرار می گیرد که این اثرات چگونه توسط نوع کانال ارتباطی مورد استفاده تعدیل می شوند. با استفاده از داده های نظرسنجی 126 پروژه ی مشارکت مشتری نسبت به اعتبارسنجی تجربی این مدل مفهومی اقدام می کنیم. آنالیز این داده نشان می دهد که مشارکت مشتری برای خلق دانش های کاملاً مرتبط و در عین حال تا حدودی تازه بیشترین موفقیت را به دست خواهد آورد. مشارکت مشتریانی که ارتباط نزدیکی با شرکت نوآور دارند منجر به دستیابی دانش مرتبط تر با هزینه ی کمتر خواهد شد. با این حال، مشارکت کاربران پیشرو و برتر باعث تولید دانش تازه و مرتبط می شود. این اثرات منوط به غنا و دسترس پذیری کانال-های ارتباطی برای دستیابی به مشارکت مناسب می باشند. در مجموع، این یافته ها فرصت ها و محدودیت های مشارکت مشتری برای نوآوری را مشخص کرده و عوامل تعیین کننده ای را که در بازاریابی رابطه و مدیریت نوآوری ریشه دارند تطبیق می دهند. در عین حال، مدیران نیز توصیه هایی را برای انتخاب مشتریان و کانال های ارتباطی به دست می آورند تا بتوانند موفقیت طرح های خود در زمینه ی مشارکت مشتری را بهبود دهند. ترجمه  itrans.ir 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.