ادغام روشهای تحقیق


(سیارک)یکی از مهم ترین حوزه های تحقیق در هر کمپین بازاریابی بر انتخاب روش تحقیق تمرکز دارد. در بازاریابی هر محصول یا خدمات، استراتژی باید به کاربرد تحقیق، در راستای انجام و اجرای فعالیت مورد نظر، بستگی داشته باشد.  بازاریابی نیروی محرکه ایست درهمه ی سازمان ها و نیاز برای انجام تحقیق را فراهم میکند. این تحقیق در جهت فهم نیازها و احتیاجات گروه موردنظری از مردم که ممکن است شهروندان، رای دهندگان و مشتریان باشند می باشد.
بعلاوه سوالات در این رابطه هستند که چه گروهی از مردم باید مورد بررسی قرار بگیرند و بهترین روش های تحقیق برای اجرای یک بررسی کدامند. برای یک سازمان ضروری ست که در مورد اهمیت استفاده از روش صحیح جمع اوری اطلاعات آگاه باشند، مخصوصا در ارتباط با بخش های انتخاب شده ای از جمعیت. یک کمپین ریاست جمهوری ممکن است با تصمیم افراد پیر یا جوان پیروز شود یا با شکست مواجه شود، نمی توان اهمیت تفاوت بین یک دانشجوی جوان و یک فرد هفتاد ساله را که برای رای دادن می آیند در نظر نگرفت. فرد مسن تر احتمالا اطلاعات سیاسی را از اخبار یا شبکه های تلویزیونی کسب کرده است در حالی که دانشجوی جوان احتمالا اطلاعات سیاسی را از وب سایت ها و از طریق نرم افزارهایی که روی تلفن همراه و موبایل است به دست آورده است.

روش های تحقیق کیفی و کمی

در سال 2008 و 2012 کمپین اوباما بر روش های تحقیق مختلف و متعددی تکیه داشت که همه آنها با روشی یکپارچه هماهنگ بودند تا از حداکثر همکاری در بین روش های مختلف اطمینان حاصل کنند. اگر بخواهیم به شکل گسترده تری صحبت کنیم، روش های تحقیق به دو گروه تقسیم می شوند "کیفی" و "کمی". روش های مختلفی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در هر دو دسته بندی وجود دارند. استفاده از هر دو ابزار تحقیق کیفی و کمی، منابع اطلاعاتی توصیفی و رفتاری را به وجود می آورد و به یک سازمان اجازه می هد تا قسمت های مهمی از زندگی مشتریان ( یا رای دهندگان) را توصیف کند و همچنین از آنها درخواستی مناسب کند که منجر به تاثیر در رفتار و به سود سازمان باشد. این نکته باید ذکر شود که همانطور که تحلیل کمی شامل استفاده از اعداد است، بر استفاده از کلمات (جهت گیری کیفی) نیز تکیه دارد تا تفسیری صحیح از اطلاعات به وجود اورد. به طور مشابه روش های کیفی اغلب بر اطلاعات کمی برای تولید تفسیری صحیح تکیه دارند. به طور خلاصه این دو روش به جای اینکه دو روش مستقل برای استفاده از تکنولوژی باشند، دو روش مکملند که از هم حمایت می کنند و یکدیگر را ارتقا می دهند.

تاریخچه ای مختصر از روش های تحقیق سیاسی

اکثر تحقیقات در زمینه رفتار انتخاباتی شهروندان بر مطالعات تحقیقی ای که در زمینه های مختلف اجتماعی علمی انجام گرفته، تمرکز دارد. قدیمی ترین مطالعات در زمینه رفتار انتخاباتی ، آنچه که به عنوان روش ساختاری اجتماعی منسوب است، به اوایل دهه 40 میلادی برمیگردد، زمانی که تفکرات به گونه ای بود که مهم ترین انگیزه برای رای دهندگان حس تعلق به جامعه ی حرفه ای، مذهب و موارد دیگر بود. بیشتر تحقیقات در آن دوره بر جمع آوری داده های متغیرهای اجتماعی-اقتصادی مختلف که شهروندان را توصیف می کنند و پس از آن بر نگاه به الگوی رای گیری یک گروه خاص تمرکز داشت. این مطالعات پیشگام با انتخابات ریاست جمهوری سال 1940 آغاز شد، زمانی که فرانکلین روزولت در مقابل وندل ویلکی قرار داشت. مطالعات بعد از آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 1948 انجام گرفت، زمانی که هری ترومن در برابر توماس دیوی بود. در این زمان محققان رفتاری انتخابات مشخص کردند که انتخاب یک کاندیدای ریاست جمهوری نتیجه ی یک فرایند گروهی است، معمولا تاثیر خانواده ها ( که تاثیرگذارترین گروه محسوب می شوند)، همسایه ها و دیگر مردم که به عنوان رهبران اعتقادی محسوب می شوند و شهروندان دنباله رو راه آنها هستند. در این زمان رسانه نقش مهمی در تصمیم رای دهندگان بازی نمی کرد. قطعا این امر در انتخابات متعدد در آمریکا متفاوت است.
تحقیقاتی که در دهه های مختلف، بعد از این مطالعات پیشگام انجام گرفته است به پیشگویی درمورد رای گیری نظری انداخته است. این پیشگویی شناسایی طرف انتخاباتی است. نتیجه این تحقیقات در طول دوره کمپین شامل این موضوع است که رای دهندگان می دانند برای رای دادن به چه کسی پای صندوق رای می روند و تلاش کاندیدهایی که با هم رقابت می کنند نمی تواند بر این مساله تاثیربگذارد. داده هایی که در طول این دوره جمع آوری شده است بر اهمیت فهم این مساله که رای دهندگان تصمیم خود را گرفته اند و چگونگی برگرداندن این اطلاعات به استراتژی به دو بخش از رای دهندگان مربوط می شود رای دهندگانی که تصمیم خود را گرفته اند و رای دهندگانی که هنوز تصمیم نگرفته اند. اینگونه تصور می شد که رای دهندگانی که خیلی قبل تر از کمپین تصمیم خود را گرفته اند، این حس را در خود دارند که متعلق به یک گروه خاص هستند و نسبت به تلاش کاندیدای رقیب برای تغییر طرز تفکر آنها مقاوم و ثابت قدم هستند. تصمیم گیرندگان لحظه آخری چنین حس تعلقی ندارند؛ بعلاوه آنها در حالی که از نظر تئوری باید بیشتر از گروه قبل تحت تاثیر رسانه باشند، به علت نداشتن علاقه تحت تاثیر رسانه نیستند. بعلاوه در حالی که شناسایی طرف انتخاباتی در سیاست اهمیت دارد، دو کمپین اوباما پیشنهاد میکنند که تحقیق باید بر مسائل و همچنین شناسایی طرف انتخاباتی تمرکز داشته باشد، زیرا دومین مساله به عنوان عامل کاهش دهنده اهمیت پیشگویی رفتار رای دهندگان به شمار می آید، و با طراحی مستقل برای بسیاری از شهروندان، که از آنها خواسته شده است که خود را دسته بندی کنند، معنی دار تر شده است.(سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.