کارهایی که پدر و مادر قوی انجام نمی‌دهند

پدر و مادرهایی که از نظر روانی قوی باشند مهمترین عامل پرورش کودکانی هستند که ازنظر روانی قوی‌اند و شجاعت جستجوی اشتیاق‌ها، توانایی رهبری زندگی‌ و ارزش‌های لازم برای تبدیل به عضو نمونه‌ای از جامعه را دارند. با دانستن بایدها و نبایدهای پرورش کودکان با توان روانی، می‌توانید کودکانی پرورش دهید که شهروندان جسورتر و آماده‌تری برای جهان امروز باشند. بنابراین توجه کنید، در اینجا 11 نکته‌ای آمده است که پدر و مادرهای قوی انجام نمی‌دهند.

 

1. موعظه نمی‌کنند.
پدر و مادر قوی می‌دانند که بهتر آن است که دوست خوبی برای بچه‌ها باشند و رشد او را تسهیل کنند تا اینکه بیشتر زمان‌ها در حال امر و نهی کودک‌ باشند تا کودک به صورت خاصی رفتار کند. آنها می‌دانند که تفاوت زیادی بین سخنرانی/فریاد و پیشنهاد دادن به کودکان همچون یک دوست وجود دارد.(سیارک)

2. به سرعت به همان نتیجه‌گیری نابردبارانه‌ی دیگر درمورد کودکان نمی‌رسند
اکثر اوقات کنترل مشکلات، رفتار و گرایش‌های یک کودک دشوار به نظر می‌رسد زیرا کودک شنونده‌ی معتمد و علاقه‌مندی را نمی یابد تا به او اعتماد کند. کودکان به صورت طبیعی با اعتماد به پدر و مادر که از آنها از همان روزهای اول پرستاری می‌کنند، به دنیا می‌آیند و بنابراین اگر پدر و مادر شونده‌های صبوری باشند، به صورت پیش‌فرض راحت‌تر به آنها اعتماد می‌کنند. زمانی کودکان علاقه‌ای به صحبت درمورد مشکلات با والدین ندارند، بیشتر به این خاطر است که والدین درمورد آنها قضاوت می‌کنند یا در آخرین باری که تلاش کرده‌اند مشکلات‌ را بیان کنند، والدین به درستی آنها را متوجه نشده‌اند. والدین قوی تلاش مضاعف می‌کنند تا همیشه مطمئن شوند که توجه کافی معطوف گوش دادن و درک کودکان‌ از یک دورنمای غیرانحرافی می‌کنند. آنها می‌دانند که زمانی کودک دچار مشکل است، به این خاطر است که در جایی درمورد آن سوءتفاهمی اتفاق افتاده است. والدین خوب هم‌دل می‌شوند؛ حتی زمانی می‌دانند که کودک دچار اشتباه شده است، با صبر و شکیبایی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند، آن را درک می‌کنند و از روش مثبتی برای کمک به کودک برای غلبه بر آن مانع استفاده می‌کنند.

3. درمورد پیگیری جاه‌طلبی‌ها به وسیله‌ی کودکان سماجت به خرج نمی‌دهند
والدین من همیشه آرزو داشتند که دکتر بشوم و درنتیجه به آرزوهای دوران جوانی خود جامه‌ی عمل بپوشانند. دو سال پیش زمانی گفتم که نمی‌خواهم پزشکی بخوانم، اول شوکه شدند و بعد ناراحت شدند. اما بعد از پذیرش آن بلافاصله به این نتیجه رسیدم که هرچند دختر عزیزشان هستم اما آدم متفاوتی هستم و آرزوهای متفاوتی دارم که باید به آنها احترام گذاشته شده و از آنها پشتیبانی شود.
این یکی از نشانه‌های پدر و مادری است که ازنظر روانی قدرتمند هستند. آنها می‌دانند که کودکان جوان‌ با آنها فرد دارند و رویاهای خود را به سمت کودکان هل نمی‌دهند. به جای آن، کودکان را تشویق می‌کنند که پتانسیل‌ در زمینه‌هایی را که به آنها علاقه‌مند هستند، به طور کامل به منصه‌ی ظهور برسانند.(سیارک)

4. فراموش نمی‌کنند که «پاداش مثبت بدون‌شرط» بهترین راه پرورش کودکان است.
مطابق نظر روانشناس کارل راجرز، پاداش مثبت بدون‌شرط ، اساسی‌ترین پذیرش و پشتیبانی از فرد بدون توجه به گفته‌ها و کرده‌هایش است. پرورش غیرمشروط فرزندان همراه با پاداش مثبت انعطاف‌پذیر بهترین ابزار برای پرورش کودکانی با عزت نفس است و همزمان ارزش‌هایی را که می‌خواهید قطره‌قطره به او می‌دهید.
پرورش غیرمشروط کودکان را می‌توان پدر و مادری کردن کودکان به خاطر آنچه هستند و نه آنچه انجام می‌دهند، دانست. حتی زمانی کودک کار غیرقابل‌قبولی انجام می‌دهد، والدین قوی از ابزار منفی برای تربیت آنها استفاده نمی‌کنند. به جای آنها به یاد می‌آورند که کودکان در درون واقعاً کیست و به این صورت به موقعیت واکنش مثبت نشان می‌دهند که از کودک می‌خواهند به آنها گوش بدهد و ن می‌دهند که هنوز چقدر کودک را دوست دارند. درنهایت، قوی‌ترین والدین می‌دانند که بدون توجه به کنش‌های فرد، هیچ چیز نمی‌تواند قدرت عشق غیرمشروط و تشویق مثبت را از بین ببرد. هرچند ارائه‌ی عشق غیرمشروط در همه‌ی مواقع ممکن است دشوار باشد اما در بلندمدت متوجه خواهید شد که تشویق مثبت باعث خواهد شد کودکان بهترین کسانی که می‌توانند، بشوند.

5. تصمیمات و نقطه‌نظرات را بر کودکان تحمیل نمی‌کنند.
به جای آن، والدین خوب اجازه می‌دهند کودکان در اکثر مواقع خود تصمیم بگیرند. حتی در حیاتی‌ترین زمان‌ها هم، والدین قوی به کودکان آزاد تفکر و صحبت با خود را می‌دهند زیرا می‌دانند که این خودمختاری برای اینکه خود باشند باعث افزایش چشمگیر رشد شخصیت کودک به عنوان یک متفکر مطمئن و مستقل می‌شود.

6. ادعا نمی‌کنند که همه چیز را می‌دانند
خردمندترین والدین می‌دانند که کودکان ایده‌های بدیع و حیرت‌انگیز و زندگی جالبی دارند که درس‌های اعجاب‌انگیزی به آدم می‌دهند که در هیچ کتاب یا موسسه‌ای داده نمی‌شود. این والدین می‌دانند که یادگیری از کودکان فرایند جالب و باارزشی است و چیزهای بسیاری بیشتری در زندگی برای آموختن است. چون این والدین علاقه‌مند به یادگیری هستند، به اندازه‌ای قوی هم هستند که بگذارند کودکان بدانند که همه چیز را نمی‌دانند.(سیارک)

7. برای کل زندگی کودکان روی یک نقشه‌ی تروتمیز برنامه‌ریزی نمی‌کنند.
والدینی که ازنظر ذهنی قوی هستند اجازه می‌دهند بخش زیادی از زندگی کودکان با گذر زمان و تغییر اوضاع شکل بگیرد. در کنار پس‌انداز برای ضروریات اولیه‌ای چون آموزش و بیمه‌ی درمانی، اجازه می‌دهند کودکان از همان ابتدا پول دربیاورند و به زندگی بزرگسالی‌ شکل بدهند. آنها فقط آن قدر ثروت برای کودکان باقی می‌گذارند که بتوانند شروع بکنند اما نه به مقداری که بتوانند کل زندگی‌ را با نقشه‌ها و پول والدین در آسودگی زندگی بکنند. والدین قوی اجازه می‌دهند کودکان زندگی خود را با کار و شخصیت قوی خود بسازند.

8. آنها هیچگاه از کودکان سوءاستفاده‌ی فیزیکی نمی‌کنند.
والدینی که ازنظر ذهنی قوی هستند به اندازه‌ای باهوش هستند که می‌دانند صدمات فیزیکی بدترین نوع تربیت کودکان است. آنها هیچ موقع سیلی نمی‌زنند یا کتک نمی‌زنند یا تماس فیزیکی منفی با کودکان برقرار نمی‌کنند. بلکه منتظرند ببینند کی کودکان کار درست انجام می‌دهند و به رفتار درست آنها پاداش می‌دهند و کودکان را به خاطر انجام خوب آن تحسین می‌کنند.

9. موفقیت کودکان را با همان معیار بقیه‌ی دنیا ارزیابی نمی‌کنند
والدین خوب می‌دانند که کودک بسیار بیشتر از معیارهای معمول موفقیت نظیر شهرت، پول و شغل محترمانه ارزش دارد. آنها کودکان را به خاطر اهداف سطحی خود بزرگ نمی‌کنند بلکه آنها را طوری بزرگ می‌کنند که آماده‌ی مواجهه با چالش‌های زندگی با سری به بالا، زندگی خوشبینانه، قبول خوشبختی به عنوان یک مسافرت، یافتن رضایت در انجام کاری که دوست دارند و جستجوی معنی در درون خود باشند. والدینی که ازنظر روانی قوی باشند عمیق از دنیا به کودک نگاه می‌اندازند و کودک را تشویق به یافتن موفقیت ازنظر خود او و نه ازنظر دنیا می‌کنند.

10. کودک شورشی را سرکوب نمی‌کنند
والدین قوی درمقابل یک کودک شورشی شورش نمی‌کنند. بلکه آماده‌اند همه چیز را از نگاه متفاوت کودک ببینند. آنها کودک را به صورتی که هست قبول می‌کنند و هیچگاه کودک را به کس دیگری مقایسه نمی‌کنند. درنهایت، قوی‌ترین والدین کودکان را می‌بخشند و نقاط قوت غیرعادی و منحصربه‌فرد شخصیت کودک خود را می‌پذیرند.

11. انتظار ندارند کودک ارزش‌هایی را یاد بگیرند که خود آنها را به نمایش نمی‌گذارند
حیرت‌انگیزترین والدین با مثال کودکان را آموزش می‌دهند. آنها می‌دانند که وقتی خود دروغ می‌گویند نمی‌توانند ارزش صداقت را در وجود کودک بریزند یا اگر لاف‌زن‌های قهاری هستند که کودکان را لوس می‌کنند نمی‌توانند فروتنی را به آنها یاد بدند. والدین قوی آماده‌اند خود را تغییر بدهند تا نمونه‌های مثبتی برای رشد کودک باشند.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. (سیارک)

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام