بازی مسابقه با کودک

قول داده بودم که بازی های ساده ای که بتوانید با کمترین امکانات در منزل انجام دهید و ساعاتی با فرزند خود بازی کنید را طی چند پست ارائه دهم این بازی جدید مناسب کودکان 3 تا 6 سال است و به دو یا چند بازیکن نیاز دارد. 

مواد لازم:

- قیچی
- کاغذ رنگی یا کاغذ روزنامه 
- روبان رنگی برای مشخص کردن خط شروع و پایان (هر چیزی که فکر می کنید بدرد این کار بخورد)
آبنبات یا جایزه کوچک دیگر (اختیاری)
اشکال بزرگی  از قلب ، دایره یا هر چیزی که کودکان انتخاب می کنند را روی کاغذ رنگی یا روزنامه بکشید و بعد برش دهید، دو عدد برای هر بازیکن.(ما قلب را انتخاب کردیم) توسط نوارروبان خط شروع و پایانی مسابقه را تعیین کنید. از بازیکنان بخواهید تا در خط شروع روی یکی از قلب های کاغذی خود بایستند و قلب کاغذی دیگر را در دست خود نگه دارند. با اشاره شما، بازیکنان قلب هایی که در دستشان بود را بر روی زمین در مقابل خود قرار می دهند. سپس بر روی آن قلب ها قدم می گذارند، می چرخند و قلب اول را بر می دارند، و آن ها را بر روی زمین در مقابل خود قرار می دهند، و بر روی آن ها قدم می گذارند. بازی تا زمانی ادامه می یابد که بازیکنان به خط پایان برسند، اگر مایل هستید، می توانید به بازیکنی که اول از همه به خط پایان رسیده  آبنبات یا جایزه کوچک دیگری، پاداش بدهید. و بازی تکرار می شود.

در سیارک بخوانیم :

بازی تعادل با کودک 

بازی کودک با اسفنج خیس 

کودک و بازی پرش 

بازی با کودک  

کودک و بازی

کودک بیش فعال

 

ارزیابی ترس های بیمارستانی در کودکان 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.