اتوبوس به کدام سمت حرکت می کند

معما؛ جهت حرکت اتوبوسرا تشخیص دهید.
 اتوبوس تصویر پایین به سمت جلو در حرکت است  و در حال حرکت با دنده عقب نمی باشد، حال این اتوبوس به نظر شما به سمت چپ یا راست در حرکت است ؟

جواب 


برای رسیدن به جواب باید درب های اتوبوس را مد نظر داشته باشید در این تصویر درب ها دیده نمی شود پس در سمت دیگراتوبوس است 

در کشورهایی که  ماشین‌ها در سمت راست می‌رانند، اتوبوس مزبور به سمت چپ در حال حرکت است.

در کشورهایی که  ماشین‌ها در سمت چپ می‌رانند، اتوبوس مزبور به سمت راست در حال حرکت است.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.