تست شادکامی


هر یک از 12 فعالیت شادکامی زیرا در نظر بگیرید. روی آنچه دوست دارید آن را هر هفته، برای دوره طولانی انجام دهید فکر کنید. سپس به هر فعالیت با نوشتن عدد مناسب (1 تا 7) در جای خالی کنار اصطلاحات «طبیعی»، «لذت»، «ارزش»، «گناه» و «موقعیت» نمره دهید.
مردم کارها را به دلایل بسیار مختلفی انجام می‌دهند. لطفاً نمره دهید چرا ممکن است شما به انجام این فعالیت‌ها از لحاظ هر یک از دلایل زیر ادامه دهید. از این مقیاس استفاده کنید:
1      2   3           4             5    6         7
اصلاً               تا حدودی                    خیلی زیاد
طبیعی: من به انجام این فعالیت ادامه می‌دهم؛ چون احساس می‌کنم برای من طبیعی است و می‌توانم آن را ادامه دهم.
لذت: من به انجام این فعالیت ادامه می‌دهم؛ چون از انجام آن لذت می‌برم. برای من جالب و چالش‌برانگیز است.
ارزش: من به انجام این فعالیت ادامه می‌دهم؛ چون من به انجام آن ارزش می‌نهم. من آن را آزادانه و رایگان انجام می‌دهم؛ حتی وقتی‌که از آن لذت نبرم.
گناه: من به انجام این فعالیت ادامه می‌دهم؛ چون اگر آن را انجام ندهم احساس شرم، گناه و اضطراب می‌کنم. من خودم را ملزم به انجام آن می‌کنم.
موقعیت: من به انجام این فعالیت ادامه می‌دهم، چون کس دیگری از من می‌خواهد که آن را انجام دهم و یا موقعیت من مرا مجبور می‌کند.

1- ابراز قدردانی.

شمارش نعمت‌های خود برای آنچه دارید (چه برای افراد نزدیک و چه محرمانه، از طریق فکر کردن یا دفتر روزانه) یا انتقال قدردانی خود به یک یا چند نفر که شما هرگز به شکل مناسب از آن‌ها تشکر نکرده‌اید.
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

2- تقویت خوش‌بینی.

داشتن یک دفتر که در آن تفکر می‌کنید و در مورد بهترین آینده ممکن خود می‌نویسید یا تمرین برای نگاه کردن به جنبه روشن هر موقعیت.
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

3- اجتناب از تفکر بیش‌ازحد و مقایسه اجتماعی.

استفاده از راهبردها (از قبیل حواس‌پرتی) کاهش مدتی که شما روی مشکلات خود فکر می‌کنید و خود را با دیگران مقایسه می‌کنید.
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

4- پرورش روابط.

انجام کارهای خوب برای دیگران، چه دوستان، چه غربیه ها، چه آشکارا، چه پنهانی، چه خودجوش، چه برنامه‌ریزی شده.
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

6- ایجاد راهبردهایی برای کنار آمدن.

تمرین روش‌هایی برای تحمل یا غلبه بر استرس، محنت و آسیب جدید.
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

7- یادگیری گذشت.

داشتن یک دفتر یا نوشتن یک نامه که در آن شما برای رهایی از عصبانیت یا تنفر از یک یا چند نفر که به شما بدی کرده‌اند یا ضرر رسانده‌اند، تلاش می‌کنید.
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

8- انجام فعالیت‌های بیشتری که شما را واقعاً مجذوب می‌کنند.

افزایش دادن تعداد تجربیات در خانه و کار که در آن شما خودتان را فراموش می‌کنید و چالش‌برانگیز و جذب‌کننده هستند (مثل تجربه روانی).
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

9- دوست داشتن شادکامی‌های زندگی.

توجه دقیق، لذت بردن، برگرداندن لذات و شگفتی‌های گذرای زندگی از طریق تفکر، نوشتن، رسم کردن یا شریک شدن با دیگران
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

10- تعهد به اهداف خود.

انتخاب یک، دو یا سه هدف مهم که برای شما معنادار هستند و اختصاص وقت و تلاش برای رسیدن به آن‌ها
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

11- تمرین دین و معنویت.

رفتن بیشتر به  مسجد ، کلیسا و یا خواندن و تعمق در کتاب‌های دارای مضامین معنوی
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

12- مراقبت از بدن خود.

پرداختن به فعالیت‌های بدنی، مراقبت، لبخند زدن و خندیدن
----- طبیعی-----  لذت----- ارزش-----  گناه -----  موقعیت

نمره دهی

برای هر یک از 12 فعالیت، میانگین نمرات گناه و موقعیت را از میانگین طبیعی، لذت و ارزش کسر کنید؛ به عبارت دیگر، برای هر یک از 12 فعالیت:
                                                                                                       

                                                                

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.