انت روائح رند الحمی و زاد غرامی

انت روائح رند الحمی و زاد غرامی فدای خاک در دوست باد جان گرامی
پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت من المبلغ عنی الی سعاد سلامی
بیا به شام غریبان و آب دیده من بین به سان باده صافی در آبگینه شامی
اذا تغرد عن ذی الاراک طائر خیر فلا تفرد عن روضها انین حمامی
بسی نماند که روز فراق یار سر آید رایت من هضبات الحمی قباب خیام
خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام
بعدت منک و قد صرت ذائبا کهلال اگر چه روی چو ماهت ندیده ام به تمامی
و ان دعیت بخلد و صرت ناقض عهد فما تطیب نفسی و ما استطاب منامی
امید هست که زودت به بخت نیک ببینم تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی
چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ که گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی

تعبیر فال حافظ

خبری را که برایش انتظار کشیده اید بزود می رسد که سرشار از سعادت و سلامت و خوشبختی می باشد. انتظار به سر رسید و الان وقت سلام و خیر مقدم است نه گریه کردن. قدوم یار برای شما بسیار پر خیر و برکت است. دلتان شاد می شود. امیدتان که به یار می نشیند دولت به سراغتان می آید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید