بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن
رسید باد صبا غنچه در هواداری ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
طریق صدق بیاموز از آب صافی دل به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد به عینه دل و دین می​برد به وجه حسن
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

تعبیر فال حافظ

همت داشته باش. دست از غم بردار و بهشادی بپرداز الان وقت پایکوبی است نه گوشه نشینی. طریق راستی و درستی را پیشه کن. آزاده باش و حرف دلت را بزن آنطور که می خواهی باش. طالع شما بسیار مبارک است خبر خوشی به شما می دهند که تمام حزن ها و غم ها یادتان می رود.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید