روزگاریست که ما را نگران می داری 450

روزگاریست که ما را نگران می داری مخلصان را نه به وضع دگران می داری
گوشه چشم رضایی به منت باز نشد این چنین عزت صاحب نظران می داری
ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نگار دست در خون دل پرهنران می داری
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ همه را نعره زنان جامه دران می داری
ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور چشم سری عجب از بی خبران می داری
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ سر چرا بر من دلخسته گران می داری
گوهر جام جم از کان جهانی دگر است تو تمنا ز گل کوزه گران می داری
پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی طمع مهر و وفا زین پسران می داری
کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت این طمع ها که تو از سیمبران می داری
گر چه رندی و خرابی گنه ماست ولی عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری
مگذران روز سلامت به ملامت حافظ چه توقع ز جهان گذران می داری

تعبیر فال حافظ

آنقدر بی تابید که دیگران از وضع شما نگران و ناراحت هستند. در این زمان است که نباید از یاد خدا غافل باشید. اتفاقاتی در شرف انجام است که شما از آن بی خبرید. هم شما را دوست دارند از تجربه های خودتان استفاده کنید. زیاده طلبی را کنار بگذارید و روزهای خوش جوانیتان را با غم نگذرانید و توقع خودتان را کم کنید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید