ساقی به نور باده برافروز جام ما 11

ساقی به نور باده برافروز جام ما   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده​ایم   ای بی​خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق   ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان   کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری   زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می​بری   خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است   زان رو سپرده​اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه​ای نبرد روز بازخواست   نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همی​فشان   باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال   هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

تعبیر فال حافظ

دل خویش را به سراب و چیزهای زودگذر خوش نکن. عشق تو را جوان نگه می دارد از آینده نترس چون مثل آب روشن و پاک است. غصه نخور به وصال یار خواهی رسید. به زیارت می روید و به زودی غرق در نعمت می شوید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید