صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری 446

صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری به یادگار بمانی که بوی او داری
دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست توان به دست تو دادن گرش نکو داری
در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت جز این قدر که رقیبان تندخو داری
نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد که گوش و هوش به مرغان هرزه گو داری
به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد خود از کدام خم است این که در سبو داری
به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز که گر بدو رسی از شرم سر فروداری
دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن تو را رسد که غلامان ماه رو داری
قبای حسن فروشی تو را برازد و بس که همچو گل همه آیین رنگ و بو داری
ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق قدم برون نه اگر میل جست و جو داری

تعبیر فال حافظ

با خاطرات خودتان زندگی می کنید. دلتان گوهر اسرار زیبا و خوش است. رقیبان شما پیش رویتان قد علم کرده اند کاری نکنید که بعد های باعث پشیمانی شود. کسانی را دارید که حاضرند برای رسیدن به مقصود به شما کمک کنند. راه و روش تان آیین خوبان است اگر می واهید گمشده ی خودتان را پیدا کنید بیشتر جستجو کنید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید