بودجه ۱۰۰۰میلیاردی جوابگوی پزشک خانواده نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای پزشک خانواده قابل قبول نیست، گفت: این بودجه تنها جوابگوی ۱۰ تا ۱۵ استان کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سروش در خصوص اختصاص هزارمیلیارد تومان اعتبار درلایحه بودجه ۹۷ برای اجرای پزشک خانواده، گفت: درمیان مسئولان اراده ای برای اجرای پزشک خانواده وجود ندارد، یعنی هنوز متولیان باورنکردند که برای گذر ازمشکلات مالی موجود درطرح تحول سلامت پزشک خانواده باید اجرایی شود؛ بنابراین این باور تاکنون درمسئولان ایجاد نشده است. وی با اشاره به اینکه اختصاص هزار میلیارد تومان کمکی به اجرای  پزشک خانواده نمی کند، افزود: این بودجه قابل قبول نیست ، این بودجه حداکثر برای ۱۰ تا ۱۵ استان کشور دراجرای پزشک خانواده جوابگو است، البته شاید مسئولان درگام اول به دنبال اجرای این موضوع درتمامی استان های  کشورنباشند؛ شاید درمراحل اولیه برای چندین استان اجرایی شود. سروش با بیان اینکه اجرای پزشک خانواده درنیمی از استان های کشور درسال جاری تا حدودی قابل قبول است، تصریح کرد: بهتراست همانند طرح تحول سلامت، پزشک خانواده را به یکباره درتمامی استان ها اجرایی نکرد؛ متاسفانه مسئولان درحال حاضربه این نتیجه رسیده اند که  اجرای  طرح تحول به روش فعلی درست نبوده است، بنابراین باید با اجرا دربرخی استان ها نواقیص آن را استخراج کرد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه وزارت بهداشت و درمان تاکنون پزشک خانواده را به معنای واقعی باور نکرده است، گفت: یعنی هنوز به این نتیجه نرسیده است که اجرای پزشک خانواده به عنوان تکلیف قانونی دربرنامه پنجم و ششم توسعه درحل بخشی از مشکلات این وزارتخانه مفید است؛ بنابراین تا زمانی که این باور ایجاد نشود اجرای مصوبات قانونی به نتیجه قابل قبولی دست پیدا نمی کند.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید