زیرساخت های اجرای پزشک خانواده در کشور فراهم نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: زیرساخت های اجرای پزشک خانواده در کشور فراهم نیست و نیازمند صرف هزینه های زیاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جمالی با بیان اینکه با استفاده از پرونده و کارت الکترونیک سلامت همپوشانی بیمه ای به میزان قابل توجهی رفع می شود، افزود: از طریق دفترچه های فعلی درمان هزینه های بسیار گران قیمت غیرضرور به صندوق های بیمه ای تحمیل می شود در حالی که با الکترونیکی کردن دفترچه های درمان از تحمیل این هزینه های غیرضرور به بیمه کاسته و از سویی از اقدام پزشکانی که نسخ با تعداد ارقام دارویی بالا و داروهای گران قیمت و بیش از حد برای بیماران تجویز می کنند نیز جلوگیری می شود. وی یادآور شد: قانون برنامه پنجم بر الکترونیکی کردن امور و فعالیت های بیمه ای تاکید داشته و این امر کاهش هزینه ها را به دنبال دارد البته در حال حاضر دستگاه های ذی ربط نهایت اهتمام خود را برای الکترونیکی کردن دفترچه ها به کار برده و به این موضوع توجهی جدی دارند. جمالی با بیان اینکه با الکترونیک کردن دفترچه های درمان تجویز دارو و نوشتن نسخ علمی تر و و در حد نیاز بیماران صورت می گیرد، تصریح کرد: مهم تر از این خطا در خواندن نسخ کاهش و نظارت جدی تر سازمان های بیمه گر را به دنبال دارد. وی با بیان اینکه توجه به گایدلاین ها، پرونده الکترونیک، سیستم ارجاع و پزشک خانواده از مصوبات مجلس و از اولویت های برنامه ششم است، افزود: با اجرای این مصوبه ها می توان گامی جدی در جهت صرفه جویی منابع حوزه سلامت برداشت. جمالی با یادآوری اینکه بخشی از سیستم ارجاع و پزشک خانواده در روستاها انجام شده است، گفت: پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران به صورت پایلوت اجرایی شده البته زیرساخت های آن برای اجرا در کشور فراهم نیست و اجرای آن نیازمند صرف هزینه های زیاد و تامین زیرساخت های لازم است. وی با تاکید بر اینکه اجرای راهنمای بالینی وپرونده الکترونیک سلامت می تواند اقدامی جدی در جهت کاهش هزینه های اضافی باشد، تصریح کرد: با اجرای قوانین می توان بخش عمده ای از مشکلات حوزه سلامت را رفع کرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: در این رابطه نیاز است مشکلات سد راه طرح الکترونیک کردن دفترچه های درمان هر چه سریع تر برطرف و نسبت به تحقق آن در تمامی استان ها اقدام کرد.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید