چه والدینی پسر و چه والدینی دختر به دنیا می آورند؟

مطالعات دانشگاه نیوکاسل بر روی هزار خانواده  به والدین آینده نگر کمک می کند  که پسر خواهند داشت  یا دختر.

پسر یا دختر شدن فرزند بستگی به کروموزوم پدر دارد. پدر یک کروموزم X و یک کروموزوم Y دارند. مادر دو کروموزوم X دارد. اگر اسپرم پدر که حاوی کروموزمX  است با تخمک مادر - که آن هم X است.  لقاح یابد، فرزند دختر خواهد شد. اگر اسپرم پدر که حاوی کروموزوم Y است با تخمک مادر (کروموزوم X) ترکیب شود، فرزند پسر می شود.

دانشمندان دانشگاه نیوکاسل بیان می کنند که هنوز کشف نشده که چرا بعضی از مردان کروموزوم X فعالتر و بعضی کروموزوم Y فعالتر دارند. احتمالا یک ژن مسئول آن خواهد بود. در مقیاس بزرگ، تعداد مردانی که کروموزوم X بیشتری دارند و تعداد مردانی که کروموزوم Y بیشتری دارند، تناسب جنسیت را در جوامع حفظ می کنند.


دختر یا پسر؟

یک ژن متشکل از دو قسمت است که به نام آلل شناخته می شود و یکی از هر پدر و مادر به ارث می رسد. آقای Gellatly نشان می دهد که مردان با دو نوع مختلف آلل، سه ترکیب ممکن از یک ژن را برای نسبت اسپرم X و Y را دارا هستند؛

مردان نوع 1، به نام mm، تولید اسپرم Y بیشتر و فرزندان پسر بیشتری دارند.

   مردان نوع2، به نام Mf، تعداد تقریبا مساوی اسپرم X و Y تولید می کند و تعداد تقریبا برابر پسر و دختر دارد.

   مردان نوع3، به نام FF تولید اسپرم X بیشتر و دختران بیشتری دارد.


 محقق دانشگاه نیوکاسل آقای گلاتلی  می گوید که "این ژن از هر دو والد منتقل می شود و باعث می شود که برخی از مردان  پسران بیشتر و برخی دختران بیشتری داشته باشند به همین دلیل تعداد مردان و زنان تقریبا در یک جمعیت متعادل است. برای مثال، اگر مردان در جامعه بیشتر باشند، زنان براحتی یک همسر پیدا می کنند، سپس مردانی که دخترهای بیشتری به دنیا می آورند، بیشتر ژن هایشان منتقل می شود و در نسل بعد دختر بیشتری به دنیا می آید."

 


چرا بعد از جنگ  پسران بیشتری به دنیا می آیند؟

تحقیقات نشان می دهد که در کشورهایی که در جنگ جهانی جنگیدند سال بعد از جنگ  پسرهای بیشتری متولد شد. بعد از جنگ جهانی اول در انگلستان، به ازای هر 100 دختر، 2 پسر بیشتر از سال قبلش متولد شد.

پدرانی که به جنگ رفته بودند و پسران بیشتری داشتند، و پسرانش هم در جنگ شرکت کرده بودند احتمالا یکی از آن ها از جنگ برگشته است ولی  پدرانی که بیشتر دختر داشتند  احتمالا تنها پسرشان هم در جنگ از بین رفته است. پس در نسل بعد پدرانی که احتمالا پسر به دنیا می اوردند، بیشتر بوده و ازدواج کرده اند پس تعداد پسر در جامعه بیشتر شده است.

در بیشتر کشورها، تا زمانی که سوابق نگهداری شده است، پسران بیشتر از دختران متولد شده اند. برای مثال، در انگلستان و ایالات متحده، در حال حاضر  105 پسر در مقابل 100 دختر متولد شده اند.

به خوبی تایید شده است که پسران بیشتر در دوران کودکی میمیرند قبل از اینکه به اندازه کافی بزرگ شده باشند. بنابراین به همان شیوه ای که در مورد جنگ گفته شد، ممکن است باعث ایجاد بیشتر پسر در هر سال شود.

 لینک مقاله:
Gellatly et al. Trends in Population Sex Ratios May be Explained by Changes in the Frequencies of Polymorphic Alleles of a Sex Ratio Gene. Evolutionary Biology, Dec 11, 2008; DOI: 10.1007/s11692-008-9046-3


نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام