رگ به رگ شدن و کشیدگی عضلات

در

رگ به رگ شدن، کشیدگی یا پارگی رباط (نوار بافت پیوندی) است که انتهای یک استخوان را به دیگری متصل می نماید. رگ به رگ شدن از طریق آسیب از جمله سقوط یا ضربه به بدن ایجاد می شود و مفصل را از موقعیت خود خارج می سازد، در بدترین حالت، پارگی رباط را در بر دارد. رگ به رگ شدن می تواند از درجه اول (رباط حداقل کشیده شده) تا درجه سوم (پارگی کامل) تغییر کند.

نواحی از بدن که بیشتر در معرض رگ به رگ شدن قرار دارند، مچ پا، زانو و مچ می باشد. نشانه هایی از پیچ خوردگی شامل درجات مختلفی از حساسیت به لمس یا درد، کبودی، التهاب، ورم، ناتوانی در حرکت یک اندام و مفصل؛ یا لقی مفاصل، سستی یا بی ثباتی می باشد. (سیارک)  
کشیدگی عضله پیچ خردگی، کشیده شدگی یا پارگی یک عضله یا تاندون، وتر بافت اتصال دهنده عضله به استخوان می باشد. یک آسیب حاد غیراتصالی است که از کشیدگی یا انقباض زیاد ناشی می گردد. علائم فشار شامل درد، اسپاسم عضلانی، و از دست دادن قدرت می باشد. گرچه بیان تفاوت های بین کشیدگی عضلانی خفیف و متوسط سخت است، اما در صورتی که کشیدگی های عضلانی شدید به صورت حرفه ای درمان نگردند سبب آسیب و فقدان عملکرد می شود. (سیارک

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  

مترجم  itrans.ir  

نظرات

در ادامه بخوانید...

رگ به رگ شدن و کشیدگی عضلات

در

رگ به رگ شدن، کشیدگی یا پارگی رباط (نوار بافت پیوندی) است که انتهای یک استخوان را به دیگری متصل می نماید. رگ به رگ شدن از طریق آسیب از جمله سقوط یا ضربه به بدن ایجاد می شود و مفصل را از موقعیت خود خارج می سازد، در بدترین حالت، پارگی رباط را در بر دارد.

رگ به رگ شدن می تواند از درجه اول (رباط حداقل کشیده شده) تا درجه سوم (پارگی کامل) تغییر کند. نواحی از بدن که بیشتر در معرض رگ به رگ شدن قرار دارند، مچ پا، زانو و مچ می باشد. نشانه هایی از پیچ خوردگی شامل درجات مختلفی از حساسیت به لمس یا درد، کبودی، التهاب، ورم، ناتوانی در حرکت یک اندام و مفصل؛ یا لقی مفاصل، سستی یا بی ثباتی می باشد

 

کشیدگی عضله پیچ خردگی، کشیده شدگی یا پارگی یک عضله یا تاندون، وتر بافت اتصال دهنده عضله به استخوان می باشد. یک آسیب حاد غیراتصالی است که از کشیدگی یا انقباض زیاد ناشی می گردد. علائم فشار شامل درد، اسپاسم عضلانی، و از دست دادن قدرت می باشد. گرچه بیان تفاوت های بین کشیدگی عضلانی خفیف و متوسط سخت است، اما در صورتی که کشیدگی های عضلانی شدید به صورت حرفه ای درمان نگردند سبب آسیب و فقدان عملکرد می شود.

 

نظرات

۱۳۹۵/۸/۱Grade A stuff. I'm unqslutionabey in your debt.

در ادامه بخوانید...