اصل اضافه بار در تناسب اندام


برای مشاهده هر نوع بهبودی در تناسب اندام، شما نیاز به اضافه بار و یا استرسی دارید که بیشتر از حد مورد استفاده بدن باشد. به مرور اضافه بار را افزایش دهید تا زمانی که به سطح مورد نظر و یا هدف خود برسید.. اگر اضافه بار را خیلی سریع افزایش دهید، بدن زمان کافی برای تطبیق ندارد و مجروح میشود یا بیش از حد آسیب می بیند.
برای مثال , اگر شما برای ده سال بیحرکت باشید،سه بار در هفته راه رفتن آهسته پانزده دقیقه ای اضافه بار اولیه شما است که برای رسیدن به تناسب هوازی نیاز دارید.. انجام شصت دقیقه راه رفتن مستقیم می تواند منجر به زخم عضلات و خستگی و تنگی نفس شود. میزان زمانی که راه می روید, تنها اضافه باری که می توانید استفاده کنید نیست. شما همچنین می توانید خود را با افزایش فرکانس و یا شدت چالش بیازمایید. فقط همه این کارها را در یک لحظه انجام ندهید. تغییر تنها یک اضافه بار در زمان است و بدن شما قادر خواهید بود با ایمنی خود را انطباق دهد.
برای داشتن ماهیچه های قوی تر شما نیاز به استفاده از اضاقه بارهای مختلف دارید.

به یاد دارید ویژگی های اصل را؟؟ تمرینات هوازی به طور خاص استقامت هوازی و تحمل راافزایش می دهد اما به شما ماهیچه های قوی تر نمی دهد. اضافه بارآشکار مقدار وزنه ای است که بلند می کنید اما تنها این نیست. شما همچنین می توانید تغییر را در اضافه بار با سرعتی که آن را بلند می کنید,، توالی تمرینات ، تعداد تکرار و مجموعه یا نوع مقاومت مورد استفاده انجام دهید.
مردم اغلب شکایت دارند که آنها هنوز نتایجی که از برنامه های تمرینات خود داشتند را نگرفته اند.. یکی از دلایلی که می تواند باشد آن است که اصل اضافه باری را اجرا نکرده اند.
در حال حاضر، حس عمومی گواه این است که شما نمی توانید بیش از این چیزی را افزایش دهید زیرا مهم نیست چقدر تناسب اندام دارید، تنها تمرینات زیاد انجام می دهید. فرسودگی و آسيب نتیجه افزایش مداوم اضافه بار است. اینجاست که مفهوم دوره ای به میان می آید. بنابراین در این روش متناوب شدید و کم در تمرینات, بدن زمانی ، برای بهبود دارد.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.