فرهنگ و هنر - صفحه 10

سینما ایران و جهان

27 آذر 1396

در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب با گلایه از ضعف جریان نقد در کشور، گفته شد: ادعای ما در عرصه علوم انسانی خیلی زیاد است، اما نبود نقد در حوزه علوم انسانی وضعیت نگران‌کننده‌ای برای ما به وجود آورده است.

انتقاد از وضعیت ضعیف جریان نقد در کشور

در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب با گلایه از ضعف جریان نقد در کشور، گفته شد: ادعای ما در عرصه علوم انسانی خیلی زیاد است، اما نبود نقد در حوزه علوم انسانی وضعیت نگران‌کننده‌ای برای ما به وجود آورده است.

شنیده‌ها حاکی است حسین انتظامی قرار است از معاونت مطبوعاتی به ستاد وزارت ارشاد برود. انتظامی در توئیتی جایگزین خود را در معاونت مطبوعاتی، محمد سلطانی‌فر اعلام کرده است.

تغییر در معاونت مطبوعاتی

شنیده‌ها حاکی است حسین انتظامی قرار است از معاونت مطبوعاتی به ستاد وزارت ارشاد برود. انتظامی در توئی...