برگزیدگان چهاردهمین جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

برگزیدگان چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان و شایستگان تقدیر چهاردهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» در گروه‌های کلیات و اطلاع‌رسانی، میراث‌پژوهی، فلسفه، کلام و عرفان، روانشناسی و علوم تربیتی، فقه و حقوق، قرآن و حدیث، اخلاق، علوم ‌اجتماعی، زبان، علوم و فنون، هنر، ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، شعر معاصر، ادبیات عربی، تاریخ و جغرافیا، ایران و اسلام و کودک و نوجوان طی آیینی که عصر امروز دوشنبه ۲۷ آذرماه با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل خانه کتاب و جمعی از مولفان، ناشران و پژوهشگران در سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد، به شرح زیر معرفی شدند: ۱.  کلیات و اطلاع رسانی در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش شناسی»، علی جلالی دیزجی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س سوم، ش ۱۲، زمستان ۱۳۹۵. ۲.  میراث پژوهی در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ج. ۲۸) »، پریسا کرم رضایی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۵. ۳.  فلسفه، کلام و عرفان الف) فلسفه اسلامی در این حوزه دو اثر به طور مشترک  شایسته تقدیر شناخته شد: ۱.  «تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم) : انسان شناسی»، محمدرضا ارشادی نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س بیستم، ش ۳۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ و ۲.  «انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشۀ صدرایی»، محمود هدایت-افزا، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۵. ب) فلسفه غرب در این حوزه دو اثر به طور مشترک  شایسته تقدیر شناخته شد: ۱.  «نقد و بررسی کتاب ارسطو»، حمیدرضا محبوبی آرانی، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش ۳، مرداد و شهریور ۱۳۹۵ و ۲.  «انتشاری نه چندان خوش خوان از کتابی خوشخوان: نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر»، مهدی امیریان، آینه پژوهش، سال بیست و هفتم، ش ۱۶۲، بهمن و اسفند ۱۳۹۵. ج) کلام در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)»، نعمت الله صفری فروشانی، شیعه پژوهی، س دوم، ش ۶، بهار ۱۳۹۵. ۴.  علوم تربیتی و روانشناسی در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «هوش و گوش خود بدین پاداش ده: نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن...»، بهروز رفیعی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵ ۵.  دین الف) قرآن و حدیث در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «نقد روش شناختی کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب»، سید هدایت جلیلی، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵. ب) فقه و حقوق در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد: «نوشته ای قابل تحسین همراه با گلایه‌های چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری»، علی رضا محمدزاده وادقانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵. ۶.  علوم اجتماعی  ارتباطات در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق: نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای»، پژمان محمدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س سوم، ش ۹، بهار ۱۳۹۵. ۷.  زبان الف) زبان فارسی در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «درباره زبان فارسی افغانستان»، نامه فرهنگستان، مسعود قاسمی، س پانزدهم، ش ۵۹، بهار ۱۳۹۵. ب) زبان‌های دیگر در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد: «بررسی و نقد کتاب راه‌بردهای یادگیری Les stratégies d’apprentissage»، کامیار عبدالتاجدینی، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵. ج) زبان شناسی در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد: «فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه‌های ناساز»، حسن‌هاشمی میناباد، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵. ۸.  هنر در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد: «نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریه‌های معماری و هنر»، هما افراسیابی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۵. ۹.  ادبیات فارسی نقد ادبی در این حوزه دو اثر به طور مشترک  برگزیده شناخته شد: ۱.  «بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه عسرت»، داوود عمارتی مقدم، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش ۵، آذر و دی ۱۳۹۵ و ۲.  «نقدی بر کتاب جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت‌شناسی»، ‌هادی یاوری، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش ۵، آذر و دی ۱۳۹۵. ۱۰.  ادبیات داستانی در این حوزه یک اثر برگزیده  شناخته شد: «خوانش باختینی رمان حیاط خلوت»، محمود رنجبر، ادبیات پایداری، س هشتم، ش ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. ۱۱.  شعر در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «با کاروان قصیده»، مهدی فیروزیان، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش ۶، بهمن و اسفند ۱۳۹۵. ۱۲.  تاریخ و جغرافیا در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد: «حاشیه‌ها بر و خاطره‌ها از سفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان»، سیّد حسین رضوی برقعی، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش ۱۵۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵. ۱۳.  کودک و نوجوان در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: «تجلی شاعرانۀ باد: واکاوی اشعار پروین دولت‌آبادی با رویکرد به عناصر اربعه و تأثیر و ارتباط آن بر تفکر و برون ‌داد استعدادهای نهفتۀ کودکان»، کیمیا امینی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش ۱۱، پاییز ۱۳۹۵. بخش ویژه: نشریه شایسته تقدیر: در این بخش فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان با مدیرمسئولی و سردبیری مهدی حجوانی  به عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد. منتقد جوان: حمید عطائی نظری به عنوان منتقد جوان این دوره جشنواره شناخته شد.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید