آمار فروش فیلم ها در سینماهای ایران

آمار کامل فروش تا ابتداي جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ به شرح زير است:
(تمام ارقام به تومان است)
🔸آينه بغل ۱۸ ميليارد و ۸۰۰ میلیون(۷۲روز)
🔸خالتور ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون(۱۰۷ روز)
🔸ثبت با سند برابر است ۳ ميليارد و ۳۰۰ميليون(۸۶ روز)
🔸پسرعمو دخترعمو ۱میلیارد و ۵۸۰ ميليون(۵۱ روز)
🔸عشقولانس ۱میلیاد و ۴۵۰ ميليون(۳۷ روز)
🔸سدّمعبر ۱میلیارد و ۲۵۵ ميليون(۵۱ روز)
🔸حريم شخصي ۹۱۰ ميليون(۶۵ روز)
🔸پل خواب ۷۷۰ ميليون(۳۷ روز)
🔸کمدي انساني ۷۱۰ميليون(۳۰ روز)
🔸بدون تاریخ بدون امضاء ۶۵۰میلیون(۲روز)
🔸ما خیلی باحالیم ۴۸۰میلیون(۹روز)
🔸فهرست مقدس ۳۱۰ ميليون(۷۲ روز)
🔸کليله و دمنه ۲۷۰ ميليون (۵۱ روز)
🔸راز سياوش ۲۰۰ ميليون( ۷۹ روز)
🔸افسانه گل‌آباد ۵۰ میلیون (۲۳روز)
🔸هاری ۳۵میلیون (۲روز)
🔸اسرافیل ۳۰میلیون (۲روز)
🔸شاخ کرگدن ۲۵میلیون (۱۶روز)
🔸من یک ایرانی ام ۶ میلیون(۹روز) ( سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.